SOTKAMO SILVER FORTSÄTTER ATT INVESTERA I SILVERGRUVAN – AVTAL OM KVARNLEVERANS

Sotkamo Silver har träffat ett avtal med Outotec (Finland) Oy om leverans av kvarnkretsen till den planerade Silvergruvan i Sotkamo, som är under konstruktion i mellersta östra Finland. Vid full produktion kommer kvarnarna skall ha en kapacitet om 450 000 ton malm per år i full produktion. Outotec som kommer att svara för leveransen, är ett världsledande gruvteknologibolag.

Överenskommelsen innebär att de båda kvarnar som ingår i kvarnkretsen kommer att levereras under hösten 2018. Med avtalet fortsätter Bolaget investeringar i Silvergruveprojektet. Tillsammans med de redan påbörjade infrastrukturinvesteringar och byggandet av anrikningsverkets byggnad, är förberedelserna i full gång för att inleda produktion under början av 2019.

Avtalet ger det mest kostnadseffektiva utnyttjandet av övriga delar och utrustning från Blaikenanläggningen och möjliggör den mest effektiva totala investeringen. Avtalet är ett av de viktigaste leveranskontrakten och införskaffandet av de nya kvarnarna säkerställer hög utnyttjandegrad och optimal behandling av malmen redan direkt efter produktionsstart.

”Som ett resultat av detta avtal forcerar Bolaget investeringar i de byggprojekten som pågår i Silvergruvan och byggandet fortsätter enligt plan. Bolaget fortsätter att investera i Silvergruvegruvprojektet från sin kassa för att starta produktionen i början av 2019. För närvarande för Bolaget flera pågående diskussioner beträffande ytterligare finansiering med ett mål att förstärka bolagets kassaposition inför produktionsstart”, säger Dr Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver.
    

Stockholm den 8 januari 2018
    

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507
   
Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 januari, 2018, kl. 08.45, svensk tid.
   

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar