SOTKAMO SILVER HAR LÄMNAT IN ANSÖKAN OM ÄNDRING AV DET NUVARNADE MILJÖTILLSTÅNDET BETRÄFFANDE ANVÄNDANDET AV MALMSORTERINGSTEKNOLOGI OCH ÖKAD BRYTNINGS VOLYM

Sotkamo Silver lämnar idag in ansökan om ändring av det nuvarande miljötillståndet. Ansökan lämnas in till Regionalförvaltningsverket (RFV) för Norra Finland. Den befintliga och planerade gruvverksamheten baseras på det nuvarande tillståndet som gäller tills vidare.

Ändringarna avser en ökning av brytningsvolymen och införandet av den materialintensiva malmsorteringsprocessen som kräver utvidgning av sidobergsförvaring och vattenbehandlingsprocesserna.

Den totala bergsbrytningen ökar från cirka 500 000 ton per år till cirka 1 800 000 ton per år vilket ökar den potentiella maximala kapaciteten för anrikning till 600 000 ton per år. Den största delen av brytningen kommer att ske som underjordisk gruvdrift och dagbrottet kommer inte att öka i omfattningen jämfört med det gällande miljötillståndet. På grundval av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) kommer dessa förändringar i verksamheten inte i någon väsentlig utsträckning ändra det goda miljöskyddet i närheten av Silvergruveområdet.

"De ökade produktionsvolymerna genomförs genom att optimera den nuvarande produktionsprocessen och genom att introducera malningssorteringsteknik. Med de inlämnade ändringsförslagen och de åtgärder vi har föreslagit vill vi förbättra material- och energieffektiviteten i vårt projekt och minska vårt kolavtryck för att möta framtida utmaningar. Samtidigt kommer vi att stärka vår verksamhet för att kunna öka antalet produktionsår vid Silvergruveområdet. Bolaget har investerat och kommer att investera väsentligt inom den bästa miljötekniken. Med dessa investeringar vill vi att vara beredd att öka produktionskapaciteten och ta hänsyn till miljöhänsyn ", säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB

Stockholm, den 21 december 2018
Timo Lindborg, VD

Kontaktperson
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december, 2018 kl. 8.45 svensk tid.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun. Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cision Sverige och finns tillgängliga på www.silver.fi.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar