SOTKAMO SILVER HAR PÅBÖRJAT TEKES-PROJEKTET SOM EN DEL AV KONSTRUKTIONSARBETET OCH UTVECKLINGEN AV PRODUKTIONSPROCESSEN

Sotkamo Silver har startat Tekes-projektet där Innovationsfinansieringsverket Tekes har beviljat ett utvecklings- och utvecklingslån om 6,1 miljoner euro (60,4 MSEK). Investeringens storlek för utvecklingsprojektet är 8,7 miljoner euro (86,1 MSEK) inklusive Tekes lån. Enligt villkoren för utvecklingslånet ska den totala finansieringen uppgå till 20 miljoner EUR (198 MSEK).

Ett av de primära målen för Projektet är att använda en malmsorterare för att öka material- och energieffektiviteten i gruvan och därmed reducera koldioxidutsläpp och vattenkonsumtion.

Med detta projekt kommer Sotkamo Silver att introducera en produktionsprocess och ett underhållsprogram baserad på modern fjärrstyrd teknologi som ett helhetssystemen i produktionsprocessen genom att använda Big Data, ett industriellt intranet och fjärrstyrd processkontroll. Denna nya teknologi ska användas i alla framtida gruvor i Bolaget. Sotkamo Silvers mål är att bli det ledande Nordiska "Junior Mining" företaget, utnyttja den bästa tillgängliga teknologin (BAT) och industriell internet i sin produktion.

Tekes finansieringen ges till Sotkamo Silver Oy, ett helägt dotterbolag till Bolaget. Räntesatsen för lånet är en procent (1%) under basräntan men inte mindre än en procent (1%). Låneperioden är tio år, av vilka de första fem åren är amorteringsfria. Maximalt kan 4,2 miljoner euro (41,6 MSEK) av lånet komma att skrivas av om inte projektet ger önskade resultat. Efter den första utbetalningen av lånet, kommer följande utbetalningar att ske stegvis i takt med utförda investeringar.

Innovationsfinansieringsverket Tekes finansierar och aktiverar företags, högskolors och forskningsinstituts ambitiösa forsknings- och utvecklingsprojekt Tekes hjälper företag att omvandla idéerna till lönsam affärsverksamhet med hjälp av finansiering och experttjänster. Genom verksamhet främjar Tekes företagens internationella konkurrenskraft, produktion och export samt skapar en grund för sysselsättning och välfärd i samhället. Från och med 1 januari 2018 har Finpro - Finlands handelsfrämjande organisation - och Tekes - Finlands Innovationsfinansieringsverk - förenats till Business Finland

"Vi har nu startat Tekes-projektet som en del av konstruktionen av gruvan och utvecklingen av produktionsprocessen. Finansieringen av Tekes stärker framtiden för projektet vid Silvergruvan och det förbättrar möjligheten att möta metallprisfluktuationer” säger Dr Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver.

Stockholm den 29 december 2017

Sotkamo Silver AB (publ)
Timo Lindborg, CEO
 

Kontaktperson
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507
  

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 december 2018 kl. 08:45 svensk tid.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna.
  

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar