SOTKAMO SILVER OMORGANISERAR LEDNINGEN

Report this content

Sotkamo Silver omorganiserar sin ledning för att motsvara det nya läget i Silvergruveprojekten.

Den nya organisationen och ansvarsområden kommer att träda i kraft från och med 16 april 2018:

Arttu Ohtonen övergår från sin nuvarande ställning som verkställande direktör för dotterbolaget till vice verkställande direktören för moderbolaget Sotkamo Silver AB. Hans huvudansvarsområde är dock hälso-, säkerhets-, miljö- och kvalitetsfrågor, HSEQ Manager, för Silvergruva och dotterbolaget Sotkamo Silver Oy.

Paul Johnsson fortsätter i sin nuvarande position som CFO.

Arto Suokas har utsetts till VD för dotterbolaget Sotkamo Silver Oy, han fortsätter också som gruvdirektör för Silvergruvan.

Erkki Kuronen övergår från in nuvarande ställning som huvudgeolog till chef för geologi- och gruvbrytning. Han är biträdande för VD Arto Suokas.

Pekka Veisto fortsätter i sin nuvarande position som projektledare för Silvergruveprojektet.

"Jag är säker på att ha vår omorganiserad mycket erfaren ledning tar projektet framåt effektivt och hela ledningen är nu redo att möta verkningsfullt de utmaningar som byggtiden och början av produktionen innebär" säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB

Stockholm den 16 april 2018
Timo Lindborg, CEO


Kontaktperson

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507   
 
 
Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april 2018 kl. 8.45 svensk tid.
De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna.   

 
 
Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar