SOTKAMO SILVER SATSAR PÅ BAT-TEKNIK OCH VATTENBEHANDLING

Pressmeddelande i Stockholm 12.2.2019, kl. 8,45

Det har beslutats att införa ett mekaniskt vattenreningsverk i Silvergruvan som en del av en fyrastegs-vattenbehandlingsprocess. Detta är en del av Silvergruvans BAT-teknikinvestering (BAT = Best Available Technology, bästa tillgängliga teknik).

Processerna i det mekaniska reningsverket är lamellsedimentering och sandfiltrering efter kemisk konditionering. Utöver dessa steg innefattar vattenbehandlingsprocessen de redan befintliga klarningsdammarna och ytdräneringsfälten. Förutom fasta substanser avlägsnas vattenlösliga föroreningar från vattnet.

Sanitärt avloppsvatten behandlas i en biokemisk behandlingsanläggning på gruvområdet. Förutom vattenbehandlingstekniken har vi satsat på automation, ett snabbt telekommunikationsnät i den underjordiska gruvan, teknik- och designlösningar samt ingenjörsarbete för malmsorteringsteknik för att kunna utnyttja BAT-teknik i framtiden, samt i fjärrkontroll av produktionsprocessen och underhållet.

" Vi har tagit hänsyn till ortsbefolkningens oro av vattenkvaliteten som gruvdrift skulle kunna medföra har och beslutat att satsa på vattenbehandling genom att införa mekanisk behandling av vatten redan i detta skede av projektet. Med dessa ytterligare ansträngningar förbereder vi oss för kapacitetsökning och tar hänsyn till miljöaspekter samt ökar effektiv kontroll av produktionen", säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB.

Stockholm den 12 februari, 2019
Timo Lindborg, VD

Kontaktperson
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 12 februari, 2019 kl. 8.45 svensk tid.

Pressmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volfram i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun. Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki. 
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cision Sverige och finns tillgängliga på www.silver.fi.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar