SOTKAMO SILVER STYRKER SITT FINANSIERING MED OMFÖRHANDLING OCH UTVIDGNING AV OBLIGATIONSLÅNET

Report this content

Pressmeddelande: Stockholm den 22 mars 2021, klockan 15.00.

Sotkamo Silver AB: s helägda dotterbolag Sotkamo Silver Oy har omförhandlat villkoren för sitt säkrade obligationslån om 13 200 000 EUR (Senior Secured Fixed Rate Notes 2018 ISIN: FI4000315379) ("Obligationslånet"). Ett skriftligt omröstningsförfarande i enlighet med reglerna och villkoren om ändringar har avslutats idag.

Som ett resultat har obligationslåneinnehavarna beslutat att skjuta upp företagets skyldighet att samla in medel till ett pantsatt konto för återbetalning av obligationslånen så att de nya betalningsdatumen 2021 i stället för att sätta in 1 350 000 euro kvartalsvis med början under första kvartalet 2021, totalt 5 400 000 euro år 2021, beloppen kommer att vara följande: 1 350 000 euro den 31 december 2021 och 1 350 000 euro den 31 mars 2022. Den nya slutliga förfallodagen är den 27 juni 2022 i stället för den 27 mars 2022.

Ändringarna stöds i ett skriftligt omröstningsförfarande av obligationslåneinnehavarna som representerade mer än 96 procent av noternas nominella belopp.

De godkända ändringarna kommer att förbättra det finansiella kassaflödet för Sotkamo Silver Oy under 2021.

Nordhaven Corporate Finance agerade som finansiell rådgivare och DLA Piper Finland Attorneys Ltd agerade som juridisk rådgivare för Sotkamo Silver i ändringsförslagen.

Stockholm den 22 mars 2021

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, CEO
 

Kontaktperson

Erkki Kuronen, CEO, tel. +358 50 599 3539

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2021, klockan 15:00.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.
 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi

Företagets pressmeddelanden och finansiella meddelanden distribueras av Cision Sverige och finns på webbplatsen www.silver.fi

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar