Sound Dimension AB:s delårsrapport för andra kvartalet 2023, perioden 1 april - 30 juni

Report this content

Finansiell information andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 19 939 kronor (35 588)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 474 815 kronor (-2 510 114)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

 • Vid årsstämman den 28 juni nyvaldes Örjan Frid som ledamot, tillika styrelseordförande. Björn Walther omvaldes som ledamot, medan Helena Rimfjäll Wiktelius, Claes Kalborg och Martin Sandberg valdes in som nya ledamöter. Victor Isaksen och Maria Mörner avböjde omval.
 • Vd presenterade den 13 juni en omgjord strategi med tydligt fokus på den licensbaserade affärsmodellen AiFi Streaming till aktörer inom strömningstjänster, försäljningsfokus samt sänkta kostnader.
 • Den 31 maj fattades ett styrelsebeslut om nyemission, avsedd att beslutas av årsstämman. Bolaget inhämtade bindande teckningsåtaganden i den förestående emissionen om totalt 2,3 MSEK.
 • Bolaget tecknade ett brygglån om totalt 1,2 MSEK för att säkerställa tillgång till rörelsekapital  och fortsatt framdrift i kommersialiseringsfasen.
 • Styrelsen för Sound Dimension AB beslutade att, från och med den 19 maj, utse Rickard Riblom till ny vd för bolaget.  

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Styrelsen i Sound Dimension beslutade den 10 juli, med bemyndigande från årsstämman, om en företrädesemission om högst 40 638 760 aktier, motsvarande högst cirka 8,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionen inleds den 18 juli. Företrädesemissionen tecknades till 85 procent, inklusive kvittning av skuld. Bolaget tillförs därmed cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK. 
 • Sound Dimension erhöll en utökad order om cirka 25 000 USD från kunden Anker Innovations.
 • Sound Dimension beviljades ett lån om 1, 5 MSEK från Almi. Lånet är avsett att användas för kommersialiseringsprocessen och utvecklingen av tjänster för aktörer inom strömningstjänster för musik och film.
 • Sound Dimension omstrukturerar ledningsgruppen. CTO Fredrik Gunnarsson och VP Sales Ove Larsson, lämnar därmed sina befattningar. I bolagets ledningsgrupp kvarstår vd Rickard Riblom och CFO Robert Thorén.
 • Kontrollbalansräkning har upprättats av styrelsen, men då kapitalet har återställts innan kontrollbalansräkningen senast skulle vara upprättad, har styrelsen inte kallat till någon första kontrollstämma.

VD kommenterar:

Tydlig säljfokuserad strategi och ny affärsmodell

I början av året var förtroendet för Sound Dimension lågt, likviditeten var i princip slut och det var mycket som inte gick rätt väg för oss. Vi hade för stora kostnader och samtidigt ett alltför utspritt kundfokus. Sedan dess har mycket hänt.

Nu har vi en tydlig och säljfokuserad strategi och en ny affärsmodell som gör det lättare för kunder att tacka ja till vårt erbjudande. Vi har skurit i onödiga kostnader och, för att vara tydlig, alla kostnader som inte är direkt relaterade till kunder aktiva inom strömningstjänster betraktar vi som onödiga. Efter förändringen blir kostnadskostymen klart mindre jämfört med tidigare, vilket i klartext betyder att vi får en större uthållighet. Almi har beviljat oss ett lån på 1,5 MSEK och tror uppenbarligen, precis som våra aktieägare, på oss och på det vi gör. Vår nya styrelse har, utöver det, ingångar på bra nivåer hos leverantörer av strömningstjänster. Vårt fokus ligger nu på att sälja vår teknik till leverantörer av strömningstjänster. Vårt utvecklingsarbete fokuserar helt och hållet på sådana tjänster, vilket gör att vi kan leverera våra lösningar snabbare och till en lägre kostnad. Vi är tydligt inställda på att vi ska bevisa vårt ”case”.  Att driva bolag som verkligen kan lyfta är nog det absolut roligaste som finns.

Rickard Riblom, vd Sound Dimension

En fullständig rapport finns att hämta på wwww.sounddimension.se

För mer information om Sound Dimension AB, vänligen kontakta:

Rickard Riblom, VD Sound Dimension AB

Telefon: 0704442479

E-mail: rr@sounddimension.se

https://sounddimension.se

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).