Dr. Eugen Steiner föreslås till ny ordförande

Report this content

Valberedningen i Spago Nanomedical AB (publ) föreslår Eugen Steiner till ny ordförande. Eugen Steiner har över 30 års erfarenhet av att leda life science-bolag som VD och i styrelsebefattningar.

Eugen Steiner är sedan 1997 venture partner i HealthCap och har arbetat som VD och i styrelser i svenska, norska, engelska och amerikanska bolag. Han är läkare och doktor i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet. För närvarande är han styrelseledamot i bl.a. Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL), Bioarctic AB, och Karolinska Institutet Holding AB.

”Nomineringen av Eugen Steiner ligger i linje med att bolaget nu gått in i klinisk utvecklingsfas med SpagoPix och ökar sitt fokus på affärsutveckling samtidigt som resurser successivt flyttas över till det lovande cancerterapiprojektet Tumorad”, säger Peter Lindell, störste ägare och ordförande i valberedningen.  

Peter Lindell, Eva Redhe, och Mikael Lönn har tillsammans med nuvarande ordförande Andreas Bunge utgjort valberedning inför årsstämman den 8 maj. Valberedningens fullständiga förslag till styrelse kommer att framgå av kommande kallelse till bolagsstämma.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.  

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på bolagets nanopartiklar och en terapeutisk radioaktiv isotop för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Tumorad®har potential att behandla aggressiva och svårtillgängliga tumörer, ensamt eller i synergi med andra typer av terapier.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 mars 2019.

Taggar: