• news.cision.com/
  • Spago/
  • Förändring av antal utestående aktier och aktiekapital i Spago Nanomedical AB (publ)

Förändring av antal utestående aktier och aktiekapital i Spago Nanomedical AB (publ)

Report this content

Den riktade emissionen till HealthInvest Small & MicroCap Fund har slutregistrerats hos Bolagsverket.

Nyemissionen till HealthInvest Small & MicroCap Fund tillförde Spago Nanomedical ca 8,7 MSEK. Totalt emitterades 860 000 aktier till en kurs om 10,15 kronor per aktie, motsvarande volymviktad genomsnittskurs under 2 veckor före styrelsens beslut om emissionen.

Emissionen har slutregistrerats hos Bolagsverket och det totala antalet aktier i bolaget uppgår nu till 15 196 803 aktier och aktiekapitalet uppgår till 15 196 803 kronor.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Tumorad® är en vidareutveckling av Bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Taggar:

Prenumerera