Marknadsmeddelande 54/19 – Sista dag för handel med teckningsoption i Spago Nanomedical AB

Sista dag för handel med bolagets teckningsoption serie TO9, är den 20 mars 2019.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: SPAG TO9
ISIN-kod: SE0010440842
Orderboks-ID: 430B
CFI: RMXXXX
FISN: SPAGONANO/OPT RTS 20190322
Sista handelsdag: 20 mars 2019

 Stockholm den 14 mars 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling.