Nya data om SpagoPix publicerade i European Journal of Inorganic Chemistry

Studieresultat visar att signalstyrkan hos SpagoPix är bland de högsta uppmätta för MR-kontrastmedel och långt högre än hos de gadolinium-baserade produkter som används kliniskt idag.

Artikeln, med titeln ”Characterization of a manganese-containing nanoparticle as MRI contrast agent”, är resultatet av ett samarbete med en forskargrupp vid Universitetet i Turin ledd av professor Silvio Aime. Artikeln beskriver fysikalisk-kemiska studier där signalstyrkan hos SpagoPix dokumenterats.

”Sammantaget visades att relaxiviteten var bland de högsta rapporterade för system som innehåller mangan och långt högre än för de kliniskt använda gadoliniumbaserade kontrastmedlen”, skriver artikelförfattarna.

Artikeln finns tillgänglig på https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990682c.

Spago Nanomedical förbereder för närvarande SpagoPix för kliniska tester, med början i bröstcancerpatienter.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.Taggar:

Om oss

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling.