Penser Access: Spago Nanomedical - Det ljusnar för Spago

Report this content

Rapporten för Q2 2020 bjöd på flera positiva besked. Rekryteringen av patienter till fas 1-studien för SpagoPix (SN132D) har återupptagits efter tidigare störningar relaterade till covid-19. Den andra nyheten var att en produktkandidat inom Tumorad-projektet identifierats, SN201, som ger bolaget ett tydligt andra ben att stå på. Aktien tog ett välmotiverat glädjeskutt efter rapporten. Den positiva utvecklingen i Tumorad-projektet är anledningen till att vi höjer värderingsintervallet till 12,0-13,0 SEK (11,0-11,5). Främsta trigger för aktien är studieresultat från SpagoPix-studien (inom sex mån). Vi bedömer att det är hög sannolikhet för positivt utfall i studien. Risknivån i aktien är hög såsom potentialen.

Läs den fullständiga analysen:  https://https://links.penser.se/f/a/spag_20200825.pdf

Detta är ett meddelande från Erik Penser Bank: Läs mer på www.penser.se

Prenumerera