Penser Access: Spago Nanomedical - Klartecken från Läkemedelsverket

Report this content

Nettoomsättningen uppgick som väntat till 0 mkr (0). Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 9,5 mkr (10,0), vilket var ca 1 mkr högre än vårt estimat. Avvikelsen låg primärt i något högre projektkostnad. Vi räknar med att kostnaderna under 2019 kommer stiga marginellt jämfört med vår tidigare bedömning, då SpagoPix nu väntas påbörja sin kliniska fas I-studie under året. Det avslutade optionsprogrammet inbringade 36,6 mkr till bolaget efter kvartalets utgång. Därmed bedömer vi att bolaget har tillräckligt med kapital för att slutföra den kliniska studien av SpagoPix (presenteras under Q4’19) samt öka aktiviteten för Tumorad. Vårt motiverade värde (SOTP) för Spago Nanomedical stiger drivet av optionslösen till 308 mkr (14,7 kr per aktie). Därmed ser vi en hög potential i aktien men till hög risk.

Läs den fullständiga analysen:

https://epaccess.penser.se/bolag/spago-nanomedical/analys/ 

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Prenumerera