Penser Access: Spago Nanomedical - Accelererar Tumorad

Nettoomsättningen uppgick som väntat till SEKm 0 (0). Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 9,8 (5,5), vilket var ca SEKm 1 lägre än vad vi räknat med. Avvikelsen beror till största del på lägre projektkostnader samt lönekostnader. Spago har under kvartalet gjort framsteg inom Tumorad- projektet. Detta har resulterat i att bolagsledningen har prioriterat upp projektet och kommer lägga mer resurser för att accelerera de kvarvarande prekliniska studier som återstår för att påbörja de kliniska studierna. Drivet av detta väljer vi att justera upp vårt motiverade värde för projektet till SEKm 438 från SEKm 404. Detta betyder att vårt samlade värde (SOTP) för Spago Nanomedical stiger till SEKm 291 (SEK 17,4 per aktie). Därmed ser vi en hög potential i aktien men till hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/accelererar-tumorad/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling.

Prenumerera