• news.cision.com/
  • Spago/
  • Penser Access: Spago Nanomedical - Första studieresultaten från SpagoPix i Q4’19

Penser Access: Spago Nanomedical - Första studieresultaten från SpagoPix i Q4’19

Report this content

Nettoomsättningen uppgick som väntat till 0 mkr (0). Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 9,1 mkr (9,7), vilket var i linje med vårt estimat. EBIT uppgick till -4,5 mkr (-3,1) jämfört med vår förväntan om -6,5 mkr. Avvikelsen låg primärt i att bolaget har aktiverat mer arbete för egen räkning än vad vi räknat med. Detta var drivet av ökade resurser på Tumorad-projektet. Resultat efter skatt uppgick till -4,5 mkr (-3,1). Bolagets kassa uppgick till 33 mkr (21). Vi bedömer som tidigare att bolaget har tillräckligt med kapital för att slutföra den kliniska studien av SpagoPix (presenteras under Q4’19) samt driva Tumorad-projektet vidare. Vi bibehåller vårt motiverade värde (SOTP) för Spago Nanomedical till 308 mkr (14,7 kr per aktie). Därmed ser vi en hög potential i aktien men till hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/tar-nytt-kapital-potentialen-kvarstar/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera