Publicering av Spago Nanomedicals årsredovisning för 2020

Report this content

Spago Nanomedicals årsredovisning för räkenskapsåret 2020 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.spagonanomedical.se.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago Nanomedicals aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: SPAGO). För mer info, se www.spagonanomedical.se.   

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, +46 8 528 00 399, info@fnca.se.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar