Spago Nanomedical presenterar prekliniska data för SpagoPix på ECR

Spago Nanomedical AB (publ) kommer denna vecka att presentera prekliniska data för SpagoPix vid konferensen European Congress of Radiology (ECR).

Presentationen, i form av en poster med titeln ”Efficacy and safety profile of SN132D, a novel nanoparticle MRI contrast agent”, omfattar prekliniska data som sammantaget visar att produktkandidaten SN132D är säker och effektiv på nivåer som motsvarar kliniskt relevanta doser. Postern går att se i sin helhet här https://posterng.netkey.at/esr/viewing/index.php?module=viewing_poster&task=&pi=146808&searchkey=9d11a6231519212ecd4097e24f03a33c 

ECR som hålls i Wien 27 februari till 3 mars 2019 är den största konferensen inom radiologi i Europa och samlade i fjol över 28 000 deltagare från 130 länder. Årets konferens sätter kvinnor i fokus.

Nyligen publicerades studieresultat i European Journal of Inorganic Chemistry som visar att signalstyrkan (relaxiviteten) hos SpagoPix är bland de högsta uppmätta för MR-kontrastmedel och långt högre än hos de gadolinium-baserade produkter som används kliniskt idag.

Läkemedelsverket godkände nyligen starten av den första kliniska studien med SN132D. Studien kommer att utföras vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och omfatta upp till 20 patienter med bröstcancer.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av livshotande sjukdomar. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk utvecklingsfas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett nanomedicinskt kontrastmedel med potential att väsentligt förbättra cancerdiagnostik med magnetresonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten. Spago Nanomedical har inledningsvis valt att fokusera på bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca 2,1 miljoner personer, där MR används rutinmässigt för screening, diagnostik, eller uppföljning och behovet av bättre precision i diagnoserna är stort.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Taggar:

Om oss

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling.