Årsredovisning 2020 för Sparbanken Rekarne AB

Report this content

Sparbanken Rekarnes årsredovisning 2020 finns nu, tillsammans med bankens rapport om risk- och kapitalhantering, publicerad på bankens hemsida (www.sparbankenrekarne.se). Rapporterna bifogas även som pdf i detta pressmeddelande.

  För mer information:

  Timo Haavisto
  Tf vd, Sparbanken Rekarne
  016-15 81 09
  timo.haavisto@sparbankenrekarne.se

  Haukur Andrésson
  Finanschef, Sparbanken Rekarne
  016-15 82 64
  haukur.andresson@sparbankenrekarne.se


  Denna information är sådan information som Sparbanken Rekarne är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 klockan 15:00 CET.

  Taggar: