Emittering och återköp av obligationer

Report this content

Uppdaterad: 2021-03-31

Sparbanken Rekarne emitterar MSEK 400 i nya obligationer samt återköper utestående obligationer med förfall i maj 2021.

Sparbanken Rekarne AB (”Emittenten”) har emitterat nya seniora icke-säkerställda obligationer om MSEK 400 med en löptid om 3 år. Räntan för de nya obligationerna kommer löpa med 3 månader Stibor plus 55 räntepunkter och likviddag är den 8 april 2021.

Vidare offentliggörs att MSEK 100 har återköpts enligt information i samband med mandatannonsering av den nya emissionen den 29 mars 2021 till ett pris om 100.048 % av nominellt belopp jämte upplupen ränta. Återköp har skett av Emittentens utestående seniora icke-säkerställda obligationer med förfall den 3 maj 2021 (ISIN: SE0011088764) (de ”Utestående Obligationerna”) och den återköpta volymen motsvarar 20 % av totalt utestående nominellt belopp.

För ytterligare information

Swedbank AB (publ)
08-700 90 22
syndicate@swedbank.se

Haukur Andrésson
CFO, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64
haukur.andresson@sparbankenrekarne.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media