Sparbanken Rekarne del av miljonsatsning på Ung Företagsamhet

Report this content

Sparbanken Rekarne och Sparbanksstiftelsen Rekarne utvecklar, tillsammans med Sörmlands Sparbank, samarbetet med Ung Företagsamhet Södermanland. De nya insatserna ska göra det möjligt för fler gymnasieelever i Sörmland att utveckla sina entreprenöriella kompetenser.

Sparbankerna i Sörmland har länge stöttat Ung Företagsamhet – dels i form av pengar men även genom samarbeten kring olika event och mässor.

Nu utökar Sparbanken Rekarne, Sparbanksstiftelsen Rekarne och Sörmlands Sparbank stödet genom att skjuta till ytterligare kapital. Stödet ska göra det möjligt för fler gymnasieelever i Södermanland att starta, driva och avveckla UF-företag.

Sparbankerna har länge stöttat Ung Företagsamhets arbete på grundskolorna, så att de kunnat utbilda lärare och förse länets grundskolor med läromedel för att elever redan i tidig ålder ska kunna utveckla entreprenöriella kompetenser, lära sig om arbetsmarknadskunskap och företagsamhet.

– Att vara en del av en satsning på unga entreprenörer i vårt område är klockrent för oss som lokal bank i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. För oss är det viktigt att vara med och stötta regionens framtid och fortsätta tillväxt. UF har en viktig uppgift och gör ett väldigt bra jobb, förklarar Timo Haavisto, stf vd och chef för Gemensamma Enheter på Sparbanken Rekarne.

– Fler gymnasieelever än någonsin är nu i uppstartsfasen av sitt UF-företagande, elever från de flesta program från länets skolor. Vi vill att alla ska erbjudas möjligheten att driva UF-företag och vi har kommit en god bit på vägen! När sparbankerna nu går in med fortsatt stöd för Ung Företagsamhet kan vi fortsätta att växla upp det arbete som görs ute i skolorna och komma närmare målet. Ung Företagsamhet är bränslet till Södermanlands näringsliv! säger Josefin Bengtsson, Regionchef Ung Företagsamhet Södermanland.

– Vi ser UF-företagandet som en bra start på väg in i yrkeslivet, där man som gymnasieelev har möjlighet att prova på företagande. Det är positivt om fler skolor och fler elever har möjlighet att delta, säger Kerstin Ehn, ordförande på Sparbanksstiftelsen Rekarne.

För mer information:
Timo Haavisto
Stf vd & chef för Gemensamma Enheter, Sparbanken Rekarne
016-15 81 09
timo.haavisto@sparbankenrekarne.se