Sparbanken Rekarne emitterar supplementärkapital (T2)

Report this content

Sparbanken Rekarne har framgångsrikt emitterat 120 mkr supplementärkapital (T2). Instrumentet har en löptid på 10 år men med första möjliga återköp efter 5 år och löper med en ränta om Stibor 3 månader + 140 bps. Supplementärkapitalet har erhållit en rating om BBB+ från Nordic Credit Rating. Instrumentet kommer tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Likviddag för emission blir den 18 mars 2021.

Sparbanken Rekarne har sedan tidigare ett supplementärkapital (T2) om 120 mkr som emitterades 2015 vilket kommer att återköpas vid nästa återköpstillfälle den 28 april 2021.

Swedbank har agerat som finansiell rådgivare i samband med emissionen av supplementärkapital.

För mer information:
Haukur Andrésson
Finanschef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64
haukur.andresson@sparbankenrekarne.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Rekarne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021 klockan 15:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media