Sparbanken Rekarne uppdaterar obligationsprogram och offentliggör prospekt

Report this content

Sparbanken Rekarne uppdaterar sitt obligationsprogram för utgivande av MTN-instrument (Medium Term Notes) och förlagsbevis. Finansinspektionen har den 1 mars 2021 godkänt och registrerat ett grundprospekt med anledning av detta.

MTN-programmet gör det möjligt för Sparbanken Rekarne att löpande uppta lån i svenska kronor med en ram om 3 miljarder kronor.

Efter årets uppdatering kan Sparbanken Rekarne även ge ut Förlagsbevis under MTN-programmet. Detta ger banken möjligheten att diversifiera kapitalstrukturen samt stärka kapitalbasen.

– Bankens upplåningsprogram bidrar till att diversifiera bankens upplåning, detta ger oss trygghet och flexibilitet även framöver, vilket är positivt för oss, såväl som andra intressenter, säger tf vd Timo Haavisto.

Grundprospektet för Sparbanken Rekarnes MTN-program och Förlagsbevis finns tillgängligt i elektronisk form på Sparbanken Rekarnes (sparbankenrekarne.se) och Finansinspektionens (fi.se) respektive hemsidor samt på begäran i pappersform på Sparbanken Rekarne kontor, Kungsgatan 5, 631 93 Eskilstuna.

För mer information:
Timo Haavisto
Tf vd, Sparbanken Rekarne
016-15 81 09
timo.haavisto@sparbankenrekarne.se

Haukur Andrésson
Finanschef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64
haukur.andresson@sparbankenrekarne.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Rekarne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2021 klockan 12.10 CET.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar