Catrina Ingelstam avgår som styrelseledamot i Sparbanken Sjuhärad AB (publ)

Report this content

Catrina Ingelstam har aviserat att hon från och med den 1 september 2020 lämnar Sparbanken Sjuhärad AB (publ) styrelse. Anledningen till avgången är att Catrina Ingelstam under året åtagit sig flera nya styrelseuppdrag med en därmed sammanhängande ökad arbetsbelastning.

  
”Jag vill å styrelsens vägnar tacka Catrina för hennes värdefulla insats och stora bidrag i bankens styrelsearbete sedan 2016” säger bankens styrelseordförande Bosse Johansson.

För mer information:
Bosse Johansson, styrelseordförande, telefon 0708-27 66 66.

 

Prenumerera