Delårsrapport januari-juni 2018 för Sparbanken Sjuhärad AB (publ)

Resultat

  • Rörelseresultatet uppgick till 142 mkr (146 mkr)
  • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,8 procent (10,8 procent)
  • K/I talet uppgick till 47 procent (45 procent)

Likviditet och kapital

  • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 363 procent
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 22,15 procent
  • Bruttosoliditeten uppgick till 9,28 procent

Volymer

  • Utlåningen ökade med 9 procent till 16 323 mkr
  • Inlåningen ökade med 2 procent till 16 706 mkr
  • Likvida medel uppgick till 5 655 mkr

Frågor besvaras av Jens Magnusson, Ekonomi-/Finanschef, tel. 0703-05 66 32

 

Om oss

Sparbanken Sjuhärad AB är en fristående bank vilket den har varit sedan banken grundades 1831. Banken är ett publikt aktiebolag. Majoritetsägare är en lokal stiftelse och övriga aktier ägs av Swedbank AB och en personalstiftelse. Den del av bankens vinst som delas ut till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad används för att stödja bygdens utveckling. Banken leds av en bolagsstyrelse med säte i Borås. Banken har 8 kontor runt om i Sjuhäradsbygden med totalt cirka 160 anställda. Genom samarbetet med Swedbank AB finns också tillgång till ett kunnande som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Swedbank Sjuhärad AB har ett komplett utbud av finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Swedbank Sjuhärad AB är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde.