Delårsrapport januari-september 2016 för Swedbank Sjuhärad AB (publ)

Resultat

  • Rörelseresultatet ökade med 16 procent och uppgick till 225 mkr
  • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12,0 procent
  • K/I-talet uppgick till 42 procent

Likviditet och kapital

  • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 465 procent
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 20,12 procent
  • Bruttosoliditeten uppgick till 8,6 procent

Volymer

  • Utlåningen ökade med 7 procent till 14 392 mkr
  • Inlåningen ökade med 8 procent till 14 309 mkr
  • Den totala affärsvolymen ökade med 5 procent till 55 487 mkr

Frågor besvaras av:
Bosse Johansson, VD, tel. 070-827 66 66 eller Jens Magnusson, Ekonomi-/Finanschef, tel. 070-305 66 32

Om oss

Sparbanken Sjuhärad AB (publ) är den näst största fristående sparbanken i Sverige med cirka 160 anställda. Bankens verksamhetsområde utgörs av kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga där banken har en mycket stark ställning på såväl privat- som företagsmarknaden. Banken är majoritetsägd av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och har även Swedbank AB (publ) och Vinstandelsstiftelsen Sporren som delägare. Stiftelsens främsta uppgift är att vara en långsiktig och stabil ägare till Sparbanken Sjuhärad och att stärka bankens konkurrenskraft. Stiftelsen delar årligen ut bidrag inom kategorierna forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott.