Delårsrapport januari-september 2017 för Swedbank Sjuhärad AB (publ)

Resultat

  • Rörelseresultatet uppgick till 222 mkr (225 mkr)
  • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,90 procent (12,05 procent)
  • K/I talet uppgick till 44 procent (42 procent)

Likviditet och kapital

  • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 486 procent
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 21,48 procent
  • Bruttosoliditeten uppgick till 9,31 procent

Volymer

  • Utlåningen ökade med 7 procent till 15 157 mkr
  • Inlåningen ökade med 4 procent till 15 305 mkr
  • Den totala affärsvolymen ökade med 7 procent till 60 164 mkr

Frågor besvaras av: Bosse Johansson, VD, tel. 0708-27 66 66 eller Jens Magnusson, Ekonomi-/Finanschef, tel. 0703-05 66 32.

Om oss

Sparbanken Sjuhärad AB är en fristående bank vilket den har varit sedan banken grundades 1831. Banken är ett publikt aktiebolag. Majoritetsägare är en lokal stiftelse och övriga aktier ägs av Swedbank AB och en personalstiftelse. Den del av bankens vinst som delas ut till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad används för att stödja bygdens utveckling. Banken leds av en bolagsstyrelse med säte i Borås. Banken har 8 kontor runt om i Sjuhäradsbygden med totalt cirka 160 anställda. Genom samarbetet med Swedbank AB finns också tillgång till ett kunnande som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Swedbank Sjuhärad AB har ett komplett utbud av finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Swedbank Sjuhärad AB är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde.