Delårsrapport januari-september 2019 för Sparbanken Sjuhärad AB (publ)

Report this content

Resultat

  • Rörelseresultatet uppgick till 261 mkr (214 mkr)
  • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,1 procent (9,7 procent)
  • K/I talet uppgick till 43 procent (47 procent)

Likviditet och kapital

  • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 308 procent
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,9 procent
  • Bruttosoliditeten uppgick till 9,1 procent

Volymer

  • Utlåningen ökade med 8 procent till 19 754 mkr
  • Inlåningen ökade med 2 procent till 17 466 mkr
  • Affärsvolymen ökade med 5 procent till 64 315 mkr

 Frågor besvaras av Bosse Johansson, VD, tel. 070-827 66 66 eller Jens Magnusson, Ekonomi-/Finanschef, tel. 070-305 66 32