Ett oroligt första kvartal påverkar Sparbanken Sjuhärads resultat

Report this content

Rörelseresultatet för banken uppgår till 50 miljoner kronor. Det är lägre jämfört med samma period ifjol och beror på händelser i omvärlden utanför bankens kontroll.

Den geopolitiska oron har eskalerat genom Rysslands invasion av Ukraina. Kriget skapar förutom stora spänningar mellan Ryssland och omvärlden en humanitär katastrofsituation. Rent finansiellt innebär kriget att den återhämtning som påbörjats efter pandemin påverkas. Sanktioner, bojkotter samt störningar i utbud- och leveranskedjor gör att den globala tillväxten riskerar att avstanna.

Priser drivs upp och inflationen ökar, vilket ger högre marknadsräntor. Marknadsoron märks bland annat i en stor volatilitet, främst på räntemarknaden men också på börsen. Centralbankerna har påskyndat sin återgång till en mindre expansiv penningpolitik för att bekämpa inflationen, och Riksbanken förväntas att höja styrräntan redan i år.

Sparbanken Sjuhärads resultat påverkas av marknadsoron, men det underliggande resultatet är starkt. Rörelseresultatet är lägre än det första kvartalet föregående år, till följd av värdeförändringar i värdepappersportfölj och ökade kreditreserveringar. Resultatet exklusive värdeförändringar är dock bättre än första kvartalet föregående år, med god utveckling för såväl räntenetto, provisionsnetto som rörelsens kostnader. Likviditets- respektive kapitalsituationerna är starka och fortsatt på stabila nivåer.

Har du frågor?
Kontaktpersoner på Sparbanken Sjuhärad:

Petter Hedihn, VD
033-16 68 25

Martin Jakobsson, Ekonomi- och Finanschef
033-16 66 33

Prenumerera

Dokument & länkar