Sparbanken Sjuhärad AB (publ) - Bokslutskommuniké 2017

  • Stabilt rekordresultat
  • Stark ökning av affärsvolymen
  • Namnbyte till Sparbanken Sjuhärad

Stabilt rekordresultat

Rörelseresultatet uppgick till 293 mkr jämfört med 290 mkr under föregående år. Resultatet som därmed är fortsatt mycket stabilt är också det bästa genom tiderna.

Räntenettot ökade marginellt till 297 mkr jämfört med 296 mkr föregående år.

Provisionsnettot ökade med 7 procent till 247 mkr jämfört med 231 mkr föregående år.

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,6 procent jämfört med 11,5 procent föregående år.

Kreditförlustnivån var på en fortsatt mycket låg nivå och uppgick till 0,04 procent jämfört med 0,08 procent föregående år.

K/I-talet uppgick till 46 procent jämfört med 43 procent föregående år.

Bankens kapitalbas ökade till 2 131 mkr från 1 973 mkr föregående år. Kapitalbasen består i sin helhet av så kallat kärnprimärkapital. Ökningen innebar att kärnprimärkapitalrelationen förbättrades för tionde året i rad och uppgick till 22,2 procent vilket är väl över minimikravet.

Likviditeten var fortsatt mycket god och uppgick till 6 134 mkr jämfört med 5 037 mkr föregående år.

Stark ökning av affärsvolymen

Den totala affärsvolymen (in- och utlåning samt förmedlade volymer till Swedbank Robur, Swedbank Försäkring, Swedbank Hypotek och Swedbank Finans) ökade med 10 procent och uppgick till 61 857 mkr jämfört med 56 370 mkr föregående år.

Namnbyte till Sparbanken Sjuhärad

Swedbank Sjuhärad har fått sitt förslag på namnändring godkänt av Finansinspektionen samt Bolagsverket och byter nu namn till Sparbanken Sjuhärad. En anledning till namnbytet är att mycket av kommunikationen och många bankärenden idag sker digitalt exempelvis via mobilen och då ökar risken för sammanblandning mellan Swedbank Sjuhärad AB och Swedbank AB. Dessutom ser bankens kunder de främsta styrkorna i det lokala och det personliga och då passar namnet Sparbanken Sjuhärad ännu bättre.

65 miljoner kronor till aktieägarna

Styrelsen föreslår en ökad aktieutdelning vilket innebär att 65 miljoner kronor delas ut till aktieägarna. Sparbanksstiftelsen Sjuhärad får därmed möjlighet att fortsätta sitt arbete med att utveckla Sjuhäradsbygden i form av bidrag till dem som har idéer som gör Sjuhärad lite bättre, mer spännande och attraktivt.

Sjuhärad visar fortsatt styrka

”2017 var ett bra år såväl för Borås och Sjuhäradsbygden som för vår bank. Vår bygd fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt vilket vi i Sparbanken Sjuhärad är mycket glada för. Vi vill vara banken som möjliggör ett konkurrenskraftigt och välmående Sjuhärad i en föränderlig omvärld. Det gör vi genom att skapa hållbara och lönsamma affärer med våra kunder. Banken gör ett stabilt resultat 2017 som också är det bästa resultatet någonsin. Det innebär att vi kan fortsätta utveckla vår lokala sparbank både i det personliga mötet med våra kunder och fortsätta att vara ledande i den digitala utvecklingen. Bankbranschen är under förändring som hänger samman med teknikutveckling och regelverksförändringar. Vi är övertygade om att kunderna även i framtiden kommer att uppskatta vår modell som innebär att vi satsar på både det personliga mötet och den digitala servicen” säger Bosse Johansson.

Borås den 30 januari 2018

Sparbanken Sjuhärad AB

Frågor besvaras av Bosse Johansson, VD, tel. 070-827 66 66 eller Jens Magnusson, Ekonomi-/Finanschef, tel. 070-305 66 32.

Om oss

Sparbanken Sjuhärad AB är en fristående bank vilket den har varit sedan banken grundades 1831. Banken är ett publikt aktiebolag. Majoritetsägare är en lokal stiftelse och övriga aktier ägs av Swedbank AB och en personalstiftelse. Den del av bankens vinst som delas ut till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad används för att stödja bygdens utveckling. Banken leds av en bolagsstyrelse med säte i Borås. Banken har 8 kontor runt om i Sjuhäradsbygden med totalt cirka 160 anställda. Genom samarbetet med Swedbank AB finns också tillgång till ett kunnande som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Swedbank Sjuhärad AB har ett komplett utbud av finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Swedbank Sjuhärad AB är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde.