Sparbanken Sjuhärad presenterar starkt resultat – och lovar satsningar under 2021

Report this content

2020 var inget vanligt år, Covid-19 och den efterföljande pandemin har haft global, nationell och lokal påverkan. Året har präglats av svårigheter, inte minst vad gäller mänskligt lidande men också negativa ekonomiska effekter på konjunkturen.

Efter ett utmanade första kvartal där vi såg en kraftig tillbakagång på marknaden, vilket också avspeglades i bankens resultat, kom det en lika kraftig vändning under sen vår och tidig sommar. Sammantaget gör det att Sparbanken Sjuhärad presenterar ett starkt rörelseresultat på 354 miljoner kronor. Resultatet är en effekt av god kundtillströmning och därmed ökade affärsvolymer. Särskilt stor är ökningen när det gäller bankens inlåning. Sparbanken Sjuhärads VD Petter Hedihn om resultatet:   

-  Jag är stolt över att vi kan presentera ett starkt resultat med tanke på pandemins påverkan under 2020. Det här är ett arbete som vi gjort tillsammans med våra kunder, som varit fantastiska på att anpassa sig efter det rådande läget. Att banken är lönsam och stabil trots tuffa tider är viktigt för Sjuhärad. Inte minst för att även i fortsättningen kunna vara den affärspartner som bygden och våra kunder behöver. Och också för att delar av vinsten återinvesteras i samhället genom vår ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Efter det här året är det förmodligen viktigare än någonsin att stötta samhället på olika sätt, genom bidrag till idrott, näringsliv, kultur, utbildning och forskning.

Mot den bakgrunden ser Hedihn särskilt fram emot det som väntar under 2021, när Borås fyller 400 år. Sparbanken Sjuhärad gör då tillsammans med sin ägarstiftelse, ett antal omfattande satsningar för att uppmärksamma jubileet.

- Häromdagen offentliggjordes skulpturen av Alice Aycock, där vi genom vår ägarstiftelse är en av donatorerna. Vi har varit med från början och genom andra donationer bidragit till att skapa skulpturstaden Borås, så det här är en naturlig fortsättning. Men det är inte allt, under året kommer vi att offentliggöra ett antal större satsningar som kommer invånarna till gagn. Som födelsedagspresenter till staden och boråsarna, säger Hedihn.

Frågor besvaras av:

Petter Hedihn, VD 
033-16 68 25

Jens Magnusson, Ekonomi- och Finanschef
033-16 66 32

Ekonomisk sammanfattning (2019 anges i parentesen)

Resultat

•    Rörelseresultatet uppgick till 354 mkr (340 mkr)

•    Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,2 procent (10,8 procent)

•    K/I talet uppgick till 44 procent (44 procent)

Likviditet och kapital

•    Likviditetstäckningsgraden uppgick till 380 procent (304 procent)

•    Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 22,1 procent (20,4 procent)

•    Bruttosoliditeten uppgick till 9,3 procent (9,4 procent)

Volymer

•    Utlåningen ökade med 4 procent till 20 644 mkr

•    Inlåningen ökade med 16 procent till 20 543 mkr

•    Affärsvolymen ökade med 6 procent till 69 725 mkr 

Sparbanken Sjuhärad AB (publ) är den näst största fristående sparbanken i Sverige med cirka 160 anställda. Bankens verksamhetsområde utgörs av kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga där banken har en mycket stark ställning på såväl privat- som företagsmarknaden. Banken är majoritetsägd av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och har även Swedbank AB (publ) och Vinstandelsstiftelsen Sporren som delägare. Stiftelsens främsta uppgift är att vara en långsiktig och stabil ägare till Sparbanken Sjuhärad och att stärka bankens konkurrenskraft. Stiftelsen delar årligen ut bidrag inom kategorierna forskning, utbildning, näringsliv, kultur och idrott.

Prenumerera

Dokument & länkar