Stabilt resultat för Sparbanken Sjuhärad

Report this content

Sparbanken Sjuhärad redovisar ett rörelseresultat på 255 miljoner kronor för perioden januari-september. Resultatet var marginellt lägre än motsvarande tid föregående år. Resultatet påverkades positivt av lägre kreditförluster samtidigt som jämförelsestörande poster belastade resultatet negativt.

Affärsvolymen ökade under januari till september med åtta procent, till 75 miljarder kronor. Likviditetstäckningsgraden ökade till 534 procent, jämfört med 380 vid årsskiftet. Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 24,2 procent från 22,1 vid årsskiftet. För mer utförlig information se den bifogade delårsrapporten.

”När nu restriktionerna kring pandemin hävts ser vi ett ökat affärsfokus från våra kunder och det gör också att vi kan koncentrera oss ytterligare på de dagliga affärerna och det personliga mötet. Banken stärker den ekonomiska ställningen och redovisar ett stabilt resultat. Det ger möjligheter att fortsätta återinvestera i projekt i bygden tillsammans med Sparbanksstiftelsen och därmed bidra till en positiv utveckling i Sjuhärad.” säger Petter Hedihn – VD på Sparbanken Sjuhärad.

Har du frågor?
Kontaktpersoner på Sparbanken Sjuhärad:

Petter Hedihn, VD
033-16 68 25

Jens Magnusson, Ekonomi- och Finanschef
033-16 66 32

Sparbanken Sjuhärad AB (publ) är den näst största fristående sparbanken i Sverige med cirka 160 anställda. Bankens verksamhetsområde utgörs av kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga där banken har en mycket stark ställning på såväl privat- som företagsmarknaden. Banken är majoritetsägd av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och har även Swedbank AB (publ) och Vinstandelsstiftelsen Sporren som delägare. Stiftelsens primära uppgift är att vara en långsiktig och stabil ägare till Sparbanken Sjuhärad samt att stärka bankens konkurrenskraft. När det går bra för banken kan stiftelsen återinvestera delar av vinstutdelningen i bygden. Det är det som gör Sparbanken Sjuhärad till mer än en bank.