Delårsrapport januari-juni 2019 för Sparbanken Skaraborg AB (publ)

Report this content

Sparbanken Skaraborg AB (publ) publicerar delårsrapport avseende andra kvartalet 2019.

  • Rörelseresultatet uppgick till 187 mkr

  • K/I talet uppgick till 36 procent

  • Soliditet 24,3 procent

  • Kärnprimärkapital 23,1 procent

  • Utlåningen ökade med 2%

  • Inlåningen ökade med 3%

  • Affärsvolymen ökad med 5%

Andra kvartalet 2019 bjöd på ett fortsatt ganska gott börshumör men det fanns också tydliga tecken på avmattning i vissa sektorer, något som accentuerades lite mer tydligt i slutet av perioden. Investeringsviljan är dock fortsatt god inom t ex fastighetsbranschen där låga räntor, och eventuellt ännu lägre internationella räntor, ger sitt tydliga stöd. Centralbanker blir på vissa håll attackerade av politiken för att inte vara tillräckligt framåtblickande men även utan dessa attacker ser det sannolikt ut att vi ser centralbanksstimulanser framöver. Osäkerheten runt ett utdraget handelskrig väger fortsatt tungt på börsvärdet. Vi ser fortsatt en mycket god tillväxttrend för Sparbanken Skaraborg där volymtillväxt fortsätter i samtliga av våra segment. Sammantaget ökade bankens affärsvolym med 5 procent under första halvåret. Räntenettot ökade med 12,6 procent till 93,7 mkr.

Det personliga mötet, som vi Sparbanker står för, värdesätts nu högre än någonsin innan. En lokal bank med lokal förankring gynnas tydligt i nuvarande miljö där vi ser fortsatta tecken på att vår konkurrentbild på det lokala planet förändras. Det tydliggör för oss att fortsätta kombinera det personliga mötet med satsningar på digitala lösningar och kanaler som underlättar för våra kunder.

Patrik Meijer VD, patrik.meijer@sparbankenskaraborg.se, +46705757218

Prenumerera