Förslaget på utdelning dras tillbaka

Report this content

Styrelsen för Sparbanken Skaraborg AB har beslutat att rekommendera årsstämman 2020 att skjuta på beslutet om vinstutdelning till framtiden på grund av nuvarande osäkra ekonomiska läge. Styrelsen drar därmed tillbaka sitt tidigare lagda förslag om utdelning till Sparbanksstiftelsen Skaraborg för 2020.

Med rådande Coronavirus och omständigheter som med sannolikhet kommer ge stora ekonomiska konsekvenser i samhället och världen är det svårt att försöka förutspå hur framtiden ser ut. Sparbanken Skaraborg är en stark och solid bank med god likviditet och hög kompetens, med det kommer ett ansvar att hjälpa och stötta de kunder som nu kan drabbas ekonomiskt av virusets konsekvenser.

-Vår bank är solid och mycket ekonomiskt stabil, vi väljer därför att nu lägga extra fokus på att hjälpa våra företagskunder och privatkunder som behöver vår stöttning och guidning. Med Finansinspektionens rekommendationer bakom oss väljer vi att dra tillbaka vårt förslag om utdelning för 2020 och hoppas kunna ta ett beslut om utdelning igen när omvärlden och marknaden är stabilare, säger styrelsens ordförande Gerth Malmevik.

Finansinspektionens tydliga rekommendationer och styrelsens tillbakadragande av utdelning påverkar inte vår ägares, Sparbanksstiftelsen Skaraborgs, uppdrag och verksamhet.

-Vår stiftelse firar 20 år i år och kommer fortsätta jobba med den planerade verksamheten där till exempel satsningen kundmiljonen är en av de satsningar vi gör för att uppmuntra föreningar och organisationer i vårt verksamhetsområde till fortsatt utvecklig och engagemang, säger Patrik Meijer, VD för Sparbanken Skaraborg.

Årsstämman för Sparbanken Skaraborg hålls fredagen den 3 april.

Kontakt

Gerth Malmevik, Styrelseordförande Sparbanken Skaraborg 070-321 16 00

Patrik Meijer, VD Sparbanken Skaraborg 070-575 72 18

Denna information är sådan som Sparbanken Skaraborg AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars kl 11.00

Prenumerera

Dokument & länkar