Kallelse till årsstämma Sparbanken Skaraborg AB (publ)

Report this content

Banken kallar aktieägarna till årsstämma fredagen den 6 april 2018 kl 16.00.

Årstämma i Sparbanken Skaraborg AB (publ)

Aktieägarna i Sparbanken Skaraborg AB (publ), 516401-0141, kallas till årsstämma fredagen den 6 april 2018, kl. 16.00 i bankens lokaler, Skaraborgsgatan 21 i Skara. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införda i aktieboken på dagen för stämman. Anmälan kan göras med brev under adress Sparbanken Skaraborg AB, att Elin Dafgård, Box 163, 532 22 Skara, per telefon till Elin Dafgård, 0511 – 281 27 eller per mail till elin.dafgard@sparbankenskaraborg.se.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och hålls tillgänglig på webbplatsen www.sparbankenskaraborg.se. Kallelse har även skickats med brev.