Sparbanken Skaraborg AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Report this content

Sparbanken Skaraborg publicerar bokslutskommuniké avseende 2018.

Bokslutskommuniké 2018

  • Rörelseresultat 227,7 mkr

  • K/I tal efter kreditförluster 39 procent

  • Soliditet 26,6 procent

  • Kärnprimärkapitalrelation 22,7 procent

2018 blev ett år med en mycket god konjunkturutveckling i vårt geografiska område. Vi såg dock en lite lugnare utveckling i slutet på året och många konjunkturbevakare hoppas nu på en mjuklandning för svensk ekonomi. Omvärldspolitiken visar fortsatt på en ganska vass dialog länder emellan som många hoppas kommer gynnas av att vi närmar oss valet i USA. Bedömare spekulerar friskt i om president Trump kommer att göra allt för att bli omvald och därmed framstå som ganska marknadsvänlig. En del centralbanksbedömare tror att de räntehöjningar som legat i korten framåt, kommer att komma av sig och att vi eventuellt till och med ser sänkningar från vissa centralbanker för att häva orosmoln framåt. Börserna ser i denna miljö ut att utvecklas sidledes i det närmaste efter att ha visat viss styrka i början av 2019. Faktiska bolagsrapporter visar generellt på en fortsatt god utveckling inom många branscher även om vi ser branscher som har större utmaningar.

För Sparbanken Skaraborg ser vi en god aktivitetsnivå. Räntenettot ökade med 7,2 procent till 169,7 mkr. Volymtillväxten fortsätter både på in- och utlåning. Sammantaget minskade bankens affärsvolym med 0,1 procent under 2018. Nya regler för värdepappersmarknaden innebär att numera ingår inte kundernas PPM-sparande i bankens affärsvolymer. Dessa volymer var vid årsskiftet 2017 1.371 mkr och samtidigt förlorar vi de provisioner som vi tidigare erhöll på detta sparande. För banken handlar det om ca 1,1 mkr årligen.

Den tillväxt vi ser inom vår företags- och privataffär är mycket tillfredsställande och vi satsar under 2019 kraft på bankens personal i form av utbildning och nya utmaningar. Omvandlingstrycket för bankbranschen är stort men vi ser också att vi gynnas av att vara en lokal bank som satsar på våra fysiska mötesplatser där en lokal dialog, närhet och tillgänglighet uppskattas högt av våra kunder

Prenumerera