Skidstipendiater 2017


Fem av de sex stipendiaterna tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrlands ordförande Stig Wiklund. Fr. v: Jonathan Modin, Ella Bromée, Stig Wiklund, Oskar Karlsson, Johanna Nordkvist, Lovisa Olsson.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvudändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Som ägare i Swedbank arbetar vi för att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar och för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Genom att arrangera aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan vi främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Prenumerera