30 000 kronor till unga ideella krafter i Dorotea och Skellefteå

Report this content

Sparbanksstiftelsen Norrland arbetar på olika sätt för att stötta unga eldsjälar i Västerbotten. Ett led i det arbetet är utdelningen av stipendiet Unga ideella krafter som i år går till Galagänget från Skellefteå och Divra från Dorotea.
– Vi är jätteglada för den här utmärkelsen och bidraget till vår verksamhet. Vi gör det här på ideell basis och det brukar vara ett pusslande att få ihop våra föreställningar men nu kan vi ta in riktiga proffs som hjälper oss med till exempel teknik och rekvisita, säger Maria Rundqvist, ledare för Galagänget.

Galagänget bilades år 2011 med målet att visa att alla kan bara man vill. Gruppen består av 14 personer med olika funktionsvariationer som träffas en gång i veckan och övar musik och dans. De sätter upp galor, framträdanden och loppisar för att samla in pengar till hjälporganisationer och välgörande ändamål.
– Just nu jobbar vi med en galamusikal som handlar om mobbing, något som många har med sig i ryggsäcken. Alla i gruppen har fått berätta om sina erfarenheter för manusförfattaren Viktoria Drugg, och utifrån det har hon skrivit historien till den här musikalen, säger Maria Rundqvist, ledare för Galagänget och en av de som varit med sedan starten.

– Vi hoppas kunna spela upp musikalen i Skellefteå nästa höst och Viktoria vill gärna att vi spelar den i Finland också. Men allt är såklart osäkert med tanke på Corona-situationen. Om det blir av så skulle jag vilja skänka intäkterna till Operation Smile, säger Maria Rundqvist.

Divra är ett black metal-band från Dorotea som består av Arvid Haglund, Aron Höglund och Jonathan Olsson. De är en trio med stort lokalt engagemang som bland annat har rustat upp utomhusscenen Kullerbacken i nära samarbete med kommunen.
– De vill att utomhusscenen ska kunna användas av alla och har målsättningen att skapa en musikfestival. Divra skapar förutsättningar för en utveckling av musiken och kulturen i Dorotea kommun och deras engagemang är otroligt viktigt, säger Per Stattin, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Västerbotten.

Stipendiet uppgår till 15 000 kronor per mottagare och det här är femte året i rad som det delas ut. Enligt Sparbanksstiftelsen Norrlands stadgar ska det gå till unga ideella krafter som genom ideellt arbete och med egen drivkraft har modet att göra skillnad. Engagemanget ska vara av betydelse för andra människor och grupper i samhället.
– Vi vill med det här stipendiet uppmuntra och stärka unga människors engagemang i stora och små samhällsfrågor, och vikten av att våga gå från tanke till handling. Det är ingen tvekan om att Divra och Galagänget lever upp till dessa kriterier. Deras arbete visar att man kan komma väldigt långt med ett starkt driv och tro på det man gör, säger Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland.

För mer information:

Maria Hedblom
Vd Sparbanksstiftelsen Norrland
maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se
070-236 54 36

Maria Rundqvist
Ledare Galagänget
maria-r@telia.com
070-320 66 48

Per Stattin
Avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Västerbotten
070-225 47 10

_________________________________________________

 

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvudändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Som ägare i Swedbank arbetar vi för att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar och för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Genom att arrangera aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan vi främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media