75 000 kronor till sex unga skidåkare i Västernorrland

Report this content

Sex lovande unga skidåkare från länet uppmärksammades den 10 november med var sitt stipendium. Bakom stipendiet står Sparbanksstiftelsen Norrland, som genom stipendiet vill lyfta och uppmuntra ungdomar till fortsatt utveckling. 

Årets skidstipendium, 15 000 kronor vardera, tilldelades Jonas Lentz, Sigrid Hübinette, Viggo Östlund, Nanna Grönborg, Emil Nyberg och Emilia Jakobsson. Stipendiet ska sporra ungdomarna i deras fortsatta satsning. 

Stipendiaten ska förutom, personliga kvaliteter och inom åldersspannet 17 till 19 år, vara en ambassadör för sporten och en god förebild för andra inom idrotten.

– Vi hoppas att stipendiet ska uppmuntra idrottaren och få dem att känna stolthet över sig själv och vad de åstadkommer, säger Johan Duvdahl, styrelseordförande i Sparbanksstiftelsen Norrland.

– Att årets pris kunde delades ut av Stig Wiklund, vår tidigare styrelseordförande i stiftelsen, kändes extra roligt. Stigs betydelse för skidåkning och unga talanger är viktig och finare ambassadör för såväl stiftelsen som för skidåkning är svårt att få, säger Johan. 

2021 års skidstipendiater i Västernorrland:

  • Jonas Lentz, Matsfors SK (Längd)
  • Sigrid Hübinette, Hägglunds Ski Team (Längd)
  • Viggo Östlund, Sundsvall Biathlon (Skidskytte)
  • Nanna Grönborg, Sundsvall Biathlon (Skidskytte)
  • Emil Nyberg, Sundsvalls Slalomklubb (Alpint)
  • Emilia Jakobsson, Skule Alpina Klubb (Alpint)

Det är inspirerande att få följa de tidigare pristagarna, bland annat Ebba Andersson, Frida Karlsson, Sandra Näslund och Sebastian Samuelsson i deras framgångar och nu önskar vi årets stipendiater lycka till med sitt idrottande.

Skidstipendiet, i likhet med stiftelsens övriga stipendier och stöd, går inte att ansöka om. Stiftelsen har ett nära samarbete med en rad aktörer i regionen och tillsammans letar de aktivt upp och håller koll på potentiella stipendiater. 

För mer information:

Maria Hedblom
Vd Sparbanksstiftelsen Norrland
maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se
070-236 54 36

Stig Wiklund
på uppdrag av stiftelsen
stig.wiklund@postivakicken.se 
070-581 89 22

________________________________________

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvudändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Som ägare i Swedbank arbetar vi för att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar och för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Genom att arrangera aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan vi främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Taggar:

Prenumerera