Forskning om nya biobaserade material från skogen prisas

Report this content

Forskaren Gunilla Pettersson, verksam vid forskningscentret FSCN vid Mittuniversitetet, tilldelas Swedbank och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris för sin forskning om hållbart naturresursnyttjande. Prissumman är på 50 000 kronor.

– Gunilla Petterssons forskning har stor utvecklingspotential och som forskare tror vi att hon kommer att kunna bidra med goda insatser för främjandet av vetenskaplig forskning och utveckling inom hållbart naturresursnyttjande, säger Johan Duvdahl, ordförande Sparbanksstiftelsen Norrland, som tillägger att hållbarhet är en viktig del inom sparbanksidén.

– Vi ligger i många avseenden långt framme när det gäller forskning kring hållbart resursutnyttjande och Sparbanksstiftelsens initiativ att uppmärksamma forskare inom detta område gör stor nytta, säger Håkan Wiklund, Mittuniversitetet.

Av motiveringen framgår att ”Gunilla Petterssons forskningsområde hur man kan förbättra förutsättningarna att använda skogsfiberbaserade material för att ersätta plastmaterial, samt hur man kan öka utbytet från skog till produkt är mycket angeläget och betydelsefullt ur ett globalt perspektiv.”

– Jag är oerhört stolt och glad över priset. Vi vet att vår forskning på FSCN har kommit långt och att den behövs med tanke på dom stora risker för klimatförändringar orsakade av ökande nettoutsläpp av koldioxid från förbränning av kol, olja och naturgas. I vår forskning tar vi fram biobaserade, våtstarka, återvinningsbara och komposterbara material baserade på svensk skog, vilken utgör en nettoupptagare av koldioxid (kolsänka). På detta sätt tänker jag också att vi kan hjälpa till att till viss del lösa problemen med de enorma mängder av plast som nu finns i våra hav, säger Gunilla Pettersson, forskare vid Fiber Science and Communications Network, Mittuniversitetet.

”Swedbanks och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris till forskare för hållbart naturresursnyttjande” instiftades 2019 och delas ut till en forskare som bidragit med ny kunskap som har, eller kommer att ha, stor betydelse för området.

– Jag vill också passa på att tacka alla mina kollegor i vår forskargrupp samt industriföretagen och stiftelser som stöttar oss i vår forskning samt det stöd vi får från ledningen på Mittuniversitetet, säger Gunilla Pettersson.

Priset delades ut under Bünsow Business Growth Forum i Sundsvall den 14 oktober.

Kontaktpersoner:
Gunilla Pettersson
Forskare vid FSCN, Mittuniversitetet

gunilla.pettersson@miun.se
010-142 84 27

Johan Duvdahl
Ordförande Sparbanksstiftelsen Norrland
johan.duvdahl@storuman.se
070-379 31 15

Maria Hedblom
Vd Sparbanksstiftelsen Norrland

maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se
070-236 54 36

Fotograf:
Inger Axbrink, Mittuniversitetet.

 

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvudändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Som ägare i Swedbank arbetar vi för att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar och för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Genom att arrangera aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan vi främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media