Hållbar svampodling prisas i innovationstävling

Report this content

Årets mottagare av Sparbanksstiftelsen Norrland och SLU Umeås pris för innovativa idéer inom jord- och skogsbruk är Shaojun Xiong, Carlos Matín, Feng Chen och Lars Atterhem. De har visat att det går att effektivt odla matsvamp som shiitake i restprodukter från skogen. Dessutom hjälper svamparna till att bryta ner veden så att framställning av bioetanol blir billigare.

Syftet med priset är att uppmärksamma och stötta forskare, anställda och studenter vid SLU i Umeå som utvecklar innovativa idéer med potential att accelerera den hållbara utvecklingen inom jord- och skogsbruk.

Shajoun Xiong och Feng Chen är båda verksamma vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi vid SLU Umeå. Deras innovation, som belönas med 50 000 kronor, har visat att det går att odla matsvampar effektivare och därmed billigare. Dessutom upptäckte forskarna att odlingsprocessen förbehandlar veden så att det blir billigare att framställa bioetanol.

– Den här typen av innovation fångar verkligen det vi vill uppnå med priset. Här bidrar man till en effektivare odlingsprocess av en matvara, samtidigt som det bidrar till en billigare framställning av biodrivmedel – dubbla vinster för människan och miljön alltså. Vi har en otrolig drivkraft och innovationsanda i vår region och det vill vi fortsätta prisa på det här sättet, säger Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland.

Det inkom totalt tolv tävlingsbidrag. Särskilda hedersomnämnanden gick till Pedro La Hera och Omar Mendozas skotarkran "Forwarder G-XXI" samt Maria Rosario García-Gil, Juha Niemi och Alina Skicks bidrag "Vertisà", ett flexibelt bevattningssystem för vertikala trädgårdar.

Prisutdelningen ägde rum den 12 november och prisutdelare var Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland och Göran Ståhl, dekan SLU Skogsvetenskapliga Fakulteten i Umeå och professor vid Institutionen för skoglig resurshushållning. I anknytning till prisutdelningen höll Urban Eriksson, vd vid SLU Holding, en inspirationsföreläsning om forskningsanknuten innovation.

Här kan du läsa mer om effektiv svampodling.

Samtliga bidrag hittar du på Venture Cups webbplats.

På bilden från vänster: 
Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland, pristagarna Feng Chen, Carlos Matín, Lars Attehem och Shaojun Xiong, samt Göran Ståhl, dekan SLU Skogsvetenskapliga Fakulteten.

För mer information:
Maria Hedblom
Vd Sparbanksstiftelsen Norrland
maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se
070-236 54 36

___________________________________________
 

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvudändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Som ägare i Swedbank arbetar vi för att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar och för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Genom att arrangera aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan vi främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media