Läkare från Uppsala vinner Swedbanks vetenskapspris

Report this content

Göran Laurell är 2019 års mottagare av ”Swedbanks vetenskapliga pris till Amanda och Per-Algot Mångbergs minne”. Laurell är professor i öron-, näsa- och halssjukdomar vid Uppsala universitet, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsalasamt president för Bárány Society, det internationella samfundet för neuro-otologi. Prissumman är på 50 000 kronor och prisceremonin genomfördes under Umeå Universitets årshögtid lördagen den 19 oktober. 
– Jag värderar det här priset mycket högt, säger Göran Laurell. Jag vet sedan tidigare att resultat av min forskning har kommit patienter till gagn så för mig är priset en personlig bekräftelse på att den forskning jag bedrivit under 35 år värdesätts.

Minnespriset har sedan 2008 delats ut av Swedbank Umeå men från och med i år är det Sparbanksstiftelsen Norrland som delar ut det.
– Det här priset är ett mycket bra och konkret exempel på sparbanksidén. Genom att spara kan man åstadkomma mycket, precis som Amanda och Per-Algot gjorde. Vi är väldigt stolta att få överta ansvaret som prisgivare, säger Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland.

Prisets grundare är makarna Amanda och Per-Algot Mångberg som instiftade en fond för forskning inom neurologi, neurokirurgi samt öron-, näsa- och halssjukdomar redan 1974. Amanda var hemsömmerska och Per-Algot arbetade som stationskarl med att putsa och reparera ånglok, men ett mycket sparsamt liv gav möjlighet till ett sparande som växte hos dåtidens Västerbottens Sparbank. Priset delades ut för första gången 1979. När fondens tillgångar tog slut 2008 beslutade Swedbank att låta fonden leva vidare genom att tillskjuta de medel som behövdes för att priset skulle kunna fortsätta delas ut.
– Att priset instiftades av ett filantropiskt par som levde på knappa medel ger det hela ytterligare en dimension. Man kan säga att Swedbanks vetenskapliga pris till Amanda och Per-Algots Mångbergs minne i ära motsvarar Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, säger Göran Laurell.

För mer information:
Maria Hedblom, vd, Sparbanksstiftelsen Norrland
070 236 54 36
maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se

_________________________________________

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvudändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Som ägare i Swedbank arbetar vi för att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar och för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Genom att arrangera aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan vi främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media