Martin Hedqvist ny ledamot i Sparbanksstiftelsen Norrland

Martin Hedqvist, Skellefteå, har valts in som ny styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Norrland. Martin, som har stort företagsengagemang och samtidigt ett ben i politiken, ser fram emot uppdraget.
– Det är ett spännande, relevant och viktigt uppdrag för landsbygden och vårt inland där vi brinner för hållbara företag samt utveckling och möjligheter för ungdomar, säger han.

42-årige Martin Hedqvist är marknadschef på Medlefors och har även flera andra styrelseuppdrag. Han är ordförande för Västerbottensteatern AB och sitter som ledamot i Länsteatrarna i Sverige samt i Skellefteås kommunfullmäktige.
– Jag har erfarenhet från både politiken och företagsvärlden och hoppas kunna bidra med mycket från bägge världarna. Som kulturpolitiker sedan tio år tillbaka tycker jag det är fantastiskt roligt med alla stipendier som stiftelsen delar ut. Det känns som att komma hem, säger han.

Martin menar att stiftelsen är en högst relevant samhällsaktör 2019.
– Jag är förälder och förstår de utmaningar man ser med en slösande ekonomi. Vi lever i en värld med digitala lösningar där pengar har blivit något abstrakt och där det inte är lika överskådligt att se vart de tar vägen. Här har Sparbanksstiftelsen tillsammans med banken en viktig funktion i att kliva in och lära dagens ungdomar hur det fungerar, säger Martin.

Vid stämman i Lycksele den 10 maj omvaldes även ordföranden Stig Wiklund. Han framhåller Martin Hedqvists mångsidighet.
– Vi behöver flera infallsvinklar och perspektiv och Martin kommer att tillföra mycket med sitt stora samhällsengagemang och sin erfarenhet från det politiska livet. Sedan är han även en sympatisk och trivsam person att vara med, säger Stig.

Sparbanksstiftelsen Norrland är en av elva sparbanksstiftelser som år 1992 grundade Sparbanken Sverige, numera Swedbank. Fler stiftelser har tillkommit genom åren och gemensamt för dem alla är att främja sparsamhet. Sparbanksstiftelsen Norrlands region täcker Västerbottens och Västernorrlands län där de stöttar näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur. Stig Wiklund konstaterar att fokus under 2019 fortsatt kommer att ligga på att vara närvarande och utöka informationen och kommunikationen gentemot huvudmännen.
– Det är viktigt att vara ute och synas. Vi kommer att fortsätta jobba med tillväxtdagar där vi möter lokalsamhället, och det blir framförallt viktigt i inlandet där det kan vara tuffare. Där kan vi verkligen göra skillnad, säger Stig.

Kristina Eriksson ny huvudman
Även på huvudmannasidan har det tillkommit ett nytt namn. 39-åriga Kristina Eriksson, Sollefteå, ersätter Johan Andersson. Kristina arbetar som hållbarhetsstrateg och är även vice ordförande för Centerkretsen i Sollefteå, ledamot i Regionfullmäktige i Västernorrland och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är hedersamt att få förtroendet att representera stiftelsen. Jag vill bidra med min erfarenhet och mitt genuina fördomsfria intresse för samhällets hållbarhetsfrågor. Jag brinner för att landsbygden och inlandet ska få möjligheter att vara med på resan att ställa om till ett klimatvänligare samhälle och jag har en stark tro på att unga företagare och deras innovativa idéer får leda till hållbart företagande. Det kan vara en av lösningarna för kommande generationers livsmiljö och hållbara samhälle, säger Kristina som betonar Sparbanksstiftelsens viktiga roll.

– Genom uppmuntran kan vi konkretisera eldsjälarnas och de innovativa ungdomarnas visioner. Konkreta investeringar bidrar till långsiktiga positiva effekter för vårt gemensamma samhälle, säger Kristina.

Sparbanksstiftelsen Norrlands vd Maria Hedblom är glad över att ha Kristina ombord.
– Hon har ett stort engagemang för inlandet och landsbygden och det känns trevligt att få en sån dedikerad person som ny huvudman, säger Maria.

För mer information
Maria Hedblom
Vd Sparbanksstiftelsen Norrland
070-236 54 36
maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se

Martin Hedqvist
Styrelseledamot Sparbanksstiftelsen Norrland
070-309 95 88

Kristina Eriksson
Huvudman Sparbanksstiftelsen Norrland
070-290 26 32

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvuduppgift är att äga aktier i Swedbank och att arbeta för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Vi vill hålla sparbanksrörelsens idéer levande. Idag betyder det bland annat att upplysa om sparandets betydelse för samhällsutvecklingen och att aktivt arbeta för att bevara Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar. Genom att arrangera olika aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan Sparbanksstiftelsen Norrland främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media