Nytt innovationspris lyfter hållbara idéer inom skog och jord

Report this content

Sparbanksstiftelsen Norrland har tillsammans med SLU Umeå instiftat ett nytt innovationspris. Målsättningen är att priset ska uppmuntra studenter och forskare att förvandla idéer till innovationer som är till nytta för samhället.
– Det är helt i linje med vårt hållbarhetsarbete att bidra till att förstärka innovationskulturen i norra Sverige, säger Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland.

Det nya priset går under namnet ”SLU Umeå och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris för hållbara innovationer – för nyttiggörande inom jord och skog”. Prissumman är på 50 000 kronor och tilldelas personer med en projektidé som ännu inte utvecklats till något kommersiellt. Det kan vara en produkt, en tjänst, en metod eller något annat som i dagsläget inte är känt men som skulle kunna gå att skala upp och genomföra.

– Genom att tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrland införa ett innovationspris vill vi bidra till en innovationsfrämjande kultur som möjliggör att mer av universitetets samlade kunskap förvandlas till innovationer i samhället, säger Göran Ståhl, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU.

Syftet med priset är att uppmärksamma och stötta forskare och studenter vid SLU Umeå som utvecklat innovativa idéer med potential att accelerera den hållbara utvecklingen inom jord och skog. 
– Det känns väldigt viktigt och givande för oss att stötta den forskning som sker vid SLU Umeå. Den är oumbärlig för samhällsutvecklingen, det gäller såväl deras världsledande skogsforskning som forskningen kring livsmedelsproduktion för norrländska förhållanden. Vi kommer starta det här som ett pilotprojekt under 2021 och blir det lyckat återkommer vi varje alternativt vart annat år, beroende på utfall, säger Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland.

Sparbanksstiftelsen Norrland och SLU har tagit fram fyra kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna ansöka om priset.

  • Att idén är ny.
  • Att den har potential att bli en ekonomiskt hållbar verksamhet.
  • Att den har potential att genomföras
  • Att den påverkar samhället positivt inte bara ekonomiskt utan också socialt och ekologiskt enligt FN:s globala mål.

För mer information:
Maria Hedblom
Vd Sparbanksstiftelsen Norrland
maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se
070-236 54 36
_______________________________________

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvudändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Som ägare i Swedbank arbetar vi för att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar och för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Genom att arrangera aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan vi främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media