Nytt pris belönar forskning om hållbart resursutnyttjande

Sparbanksstiftelsen Norrland och Swedbank har instiftat ett nytt pris till forskare vid Mittuniversitetet. Syftet är att uppmärksamma forskning om hållbart resursutnyttjande. 

− Vi ligger, i många avseenden, mycket långt framme när det gäller den här typen av forskning. Jag ser det nyinstiftade priset som en bekräftelse på detta och som ett utmärkt initiativ som kommer att leda till stor nytta, säger Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet.

Det nya priset kommer att heta ”Swedbanks och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris till forskare för hållbart naturresursnyttjande”. Priset delas ut till en forskare som bidragit med ny kunskap som har, eller kommer att ha, stor betydelse för området.

Prissumman är på 50 000 kronor och delas för första gången ut i samband med Akademisk högtid 2020.

− Swedbank och Sparbanksstiftelsen Norrland har uppmärksammat Mittuniversitetets framstående forskning kring att utvinna nya material ur skogen, grafenforskning, superkapacitanser och sanering av fiberbankar och vi vill på det här sättet stimulera till fortsatt forskning inom dessa viktiga områden, säger Magnus Pallin, kontorschef Swedbank Sundsvall.

Det nyinstiftade priset offentliggjordes i samband med den första upplagan Bünsow Business Growth Forum som ägde rum i Sundsvall under torsdagen.

Kontaktpersoner:
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Magnus Pallin, kontorschef Swedbank Sundvall, 070-311 44 33

Om oss

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvudändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Som ägare i Swedbank arbetar vi för att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar och för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Genom att arrangera aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan vi främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Prenumerera

Media

Media