Positiv årsstämma efter ett aktivt 2017

Den 20 april höll Sparbanksstiftelsen Norrland sin årsstämma på Quality Hotel i Sundsvall. De tre årliga konstnärsstipendierna delades ut och mottagaren av det stora stipendiet på 100 000 kronor var den Umeåbaserade konstnären Anna Hillbom.

– Vi har ett aktivt år bakom oss där vi lagt stort fokus på att arbeta med våra huvudmän och besöka de lokala Swedbankkontoren för att informera om vår verksamhet och de lokala potterna, säger Maria Hedblom, vd för Sparbanksstiftelsen Norrland.

Under stämman berättade Swedbank om sitt arbete med digitaliseringsprocesser. Inom stiftelsen har stiftelsen genomfört utbildningar i just digitalisering för några verksamhetsområden. Swedbank informerade också om verksamheten i Region Norr och Sundsvallskontoret berättade om sina möjligheter och utmaningar från året som gått.

– Det märks verkligen att vi är på banan igen. Tack vare några år av konsolidering har vi nu åter möjlighet att vara synliga och vi har fördubblat vår verksamhet på ett sätt som känns väldigt bra. 2017 har verkligen präglats av engagemang och samarbete. Det är något vi nu fortsätter med, säger Maria Hedblom.

Under stämman presenterades också nya åldersregler som innebär att en ledamot kan nyväljas upp till 67 års ålder men måste avgå det år hen fyller 69 år. Tidigare kunde en ledamot nyväljas upp till 65 år och var tvungen att avgå vid 67. Stiftelsen har också infört nya mandatperioder. Framöver kommer ledamöterna att väljas för 2 år i taget i stället för att väljas om varje år.

För mer information:

Maria Hedblom
vd Sparbanksstiftelsen Norrland
070 236 54 36
maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se

 ________________________________________

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvuduppgift är att äga aktier i Swedbank och att arbeta för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Vi vill hålla sparbanksrörelsens idéer levande. Idag betyder det bland annat att upplysa om sparandets betydelse för samhällsutvecklingen och att aktivt arbeta för att bevara Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar. Genom att arrangera olika aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan Sparbanksstiftelsen Norrland främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Taggar:

Om oss

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvudändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Som ägare i Swedbank arbetar vi för att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar och för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Genom att arrangera aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan vi främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Prenumerera

Media

Media