Spännande kompetenser invalda som nya huvudmän i Sparbanksstiftelsen Norrland

Report this content

Sparbanksstiftelsen Norrland fortsätter att knyta till sig huvudmän med imponerande erfarenheter och kompetenser. En av de nya huvudmän som valdes in vid den senaste årsstämman är Birgitta Magnusson i Sundsvall, med närmare 20 års erfarenhet från chefspositioner inom bankvärlden. 
– Att bli invald som huvudman ser jag som en stor ära, där jag får möjligheten att vara med och både delta i och utveckla verksamheten, säger Birgitta Magnusson.

Sparbanksstiftelsen Norrlands årsstämma genomfördes digitalt den 7 maj och de nya huvudmän som valdes in var Birgitta Magnusson (Sundsvall), Jonas Väst (Sundsvall), Jens Berglund (Sundsvall), Malin Sahlin (Örnsköldsvik), Anna-Karin Ericsson (Själevad), Olov Nilsson (Robertsfors) och Inger-Ann Omma (Lycksele). Fortsätter som huvudmän gör även Kristina Eriksson (Sollefteå), Joakim Vägermark (Torpshammar) och Malin Åberg (Umeå).

Vill verka för ungdomars uppväxtmiljö
Birgitta Magnusson har lång erfarenhet från Swedbank, där hon arbetat sedan år 2000 och sedan 2003 har hon varit chef över ett antal olika kontor runt om i Västernorrland. I dag jobbar hon som biträdande kontorschef för Swedbank i Timrå och Härnösand. Dessutom är hon sedan tidigare bekant med Sparbanksstiftelsen Norrlands arbete på nära håll, bland annat som föredragshållare inom stiftelsens privatekonomiska utbildning Ung ekonomi. 

– Sparbanksstiftelsen Norrland har gjort ett bra arbete genom åren, inte minst lokalt här i Sundsvall. Jag tänker till exempel på Bünsowdagen där politiken och näringslivet får möjlighet att mötas, men även arbetet med Ung ekonomi som jag själv har varit delaktig i. Jag vet att det är ett initiativ som uppskattas enormt mycket bland både lärare och elever. Som huvudman vill jag bland annat verka för att ungdomar ska få en bra miljö att växa upp i här i Norrland, som gör att de gärna stannar kvar, säger Birgitta Magnusson.

”Sparbanksstiftelsen Norrland gör ett viktigt jobb”
Även Olov Nilsson är invald som ny huvudman för Sparbanksstiftelsen Norrland. Förutom erfarenheterna från sin nuvarande tjänst som universitetslektor vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi på Umeå universitet har han bland annat varit ordförande för kommunfullmäktige i Robertsfors. Som huvudman kommer han att bidra med perspektiv både från sina många år inom universitetsvärlden och som representant för såväl hemorten Robertsfors som mellanbygden i stort. 

– Det var fantastiskt roligt att både bli tillfrågad och invald som huvudman, eftersom det betyder att man upplever att jag kan bidra till stiftelsens verksamhet. För mig var det en självklarhet att tacka ja till uppdraget. Sparbanksstiftelsen Norrland gör ett viktigt jobb i både stödjandet av företagande och för idrottsliga och kulturella verksamheter, som är en så viktig del av samhällsbygget. För mig personligen är det här ett forum där jag får möjlighet att engagera mig och vara med och påverka inriktningen på stiftelsens verksamhet inom viktiga frågor, berättar Olov Nilsson.

För mer information:
Maria Hedblom
Vd Sparbanksstiftelsen Norrland
maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se
070-236 54 36

Birgitta Magnusson
birgitta.b.magnusson@swedbank.se
070-380 10 46

Olov Nilsson
olov.nilsson@umu.se
070-588 83 23

_____________________________________________

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvudändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Som ägare i Swedbank arbetar vi för att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar och för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Genom att arrangera aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan vi främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media