Sparbanksstiftelsen Norrland kraftsamlar

Efter en längre period av återhållsamhet står Sparbanksstiftelsen Norrland återigen rustade för att på allvar bidra till utvecklingen i regionen. Idag inleds huvudmannadagarna i Örnsköldsvik, de första av sitt slag i stiftelsens historia.
– Det finns en stor vilja att göra mer och jag har höga förväntningar på dessa dagar, säger Stig Wiklund, ordförande.

Sparbanksstiftelsen Norrland består av 20 huvudmän från Västerbottens och Västernorrlands län. De är ambassadörer för sparbanksrörelsens värderingar och engagerar sig på ideell basis för regionens bästa.
– De är samtliga kompetenta kvinnor och män som brinner för lokalsamhället. Det är en fantastisk tillgång men tidigare har vi inte haft den här typen av forum där vi fokuserat kan diskutera vår roll och utbyta erfarenheter. Det ändrar vi på nu. Syftet är att få en närmare dialog och förankring av vår verksamhet med de huvudmän vi har, säger Stig Wiklund och fortsätter:
– Vi vill utöka verksamheten och vara betydligt mer synliga i samhället.

En starkt bidragande faktor till att Sparbanksstiftelsen nu går in i en mer offensiv fas är att den ekonomiska situationen kraftigt förbättrats på senare år. Stiftelsen förlorade stora summor i samband med en nyemission i Swedbank år 2008 och tvingades då att i stort sett upphöra med all form av bidragsverksamhet.
– Vi hade det tufft tidigare, men nu är vi på banan igen och det ska märkas. Det är därför vi går in och sponsrar viktiga arrangemang som Västerbottensdagarna på Grand Hôtel, det är därför vi medverkade på Storumandagarna och delar ut lokala potter till Swedbanks kontor så att de ska kunna göra mer för sina kunder och sparbanksrörelsens värderingar. Vi vill göra skillnad i bygden, säger Stig Wiklund.

Huvudmannadagarna är en bra början och det råder ingen brist på idéer.
– Via vår riskkapitalstiftelse går vi redan idag in och stöttar unga företagare, men jag kan även se att vi kan komma att dela ut ett entreprenörspris i likhet med de stipendier vi delar ut inom kultur, idrott och till ideella krafter. Den typen av frågor ska vi diskutera under dessa dagar. Det känns väldigt inspirerande, säger Stig Wiklund.

För mer information:
Stig Wiklund, ordförande, Sparbanksstiftelsen Norrland
070 581 89 22, stig.wiklund@positivakicken.se
____________________________________________ 

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvuduppgift är att äga aktier i Swedbank och att arbeta för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Vi vill hålla sparbanksrörelsens idéer levande. Idag betyder det bland annat att upplysa om sparandets betydelse för samhällsutvecklingen och att aktivt arbeta för att bevara Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar. Genom att arrangera olika aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan Sparbanksstiftelsen Norrland främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Taggar:

Om oss

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvudändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Som ägare i Swedbank arbetar vi för att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar och för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Genom att arrangera aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan vi främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Prenumerera

Media

Media