Unga ensamkommande prisas för ideellt engagemang

Ahmad Ahmadi och Sara är årets mottagare av Sparbanksstiftelsen Norrlands stipendium till unga ideella krafter i Västernorrland. Stipendierna delades ut under Kulturhelg 2018 – ideell kultur Svanö söndagen den 18 november och syftar tillatt visa betydelsen av ungas engagemang i samhällsfrågor samt vikten av att våga gå från tanke till handling. 
– Jag är jätteglad och fortfarande lite chockad. Det här kom som en stor överraskning, säger Ahmad som är märkbart tagen av söndagens händelse.

Årets stipendiater är bosatta i Västernorrland och kom till Sverige 2015 som ensamkommande flyktingar från Afghanistan. Med stort mod och engagemang sprider de kunskap om sina kulturella arv och gör värdefulla insatser för mänskliga rättigheter. De är också aktiva inom Amatörteater Västernorrland.

Sara är mycket engagerad i kvinnors och barns rättigheter och studerar till journalist. Hon föreläser bland annat på skolor och håller tal på offentliga platser om solidaritet, jämlikhet och hederskultur.
– Det här är en dröm som går i uppfyllelse. Jag trodde inte alls att jag skulle vara en av stipendiaterna och blev så överraskad när de läste upp mitt namn. Även så här efteråt blir jag full av energi när jag tänker på det, säger Sara.

Sara och Ahmad delar en historia kantad av många svårigheter men de har ändå förmågan att sprida stor glädje vart än de kommer. Ahmad har en stark drivkraft att ta sig ur sin svåra situation och brinner för att stötta andra som flytt från Afghanistan.
– Jag vet inte hur framtiden kommer att bli men jag försöker att alltid vara positiv. Jag kommer använda pengarna till att hjälpa flyktingungdomar som inte har någon mat och som sover på gatorna. Tusen tack till alla människor i Sverige som hjälper till och ett särskilt tack till alla i Kramfors, säger Ahmad.

Stipendiet utgörs av 12 500 kronor per mottagare och delades i år ut för tredje gången. Enligt Sparbanksstiftelsen Norrlands stadgar ska det delas ut till unga krafter som genom ideellt arbete och med egen drivkraft har modet att göra skillnad. Engagemanget ska vara av betydelse för andra människor och grupper i samhället. Stipendiet går inte att ansöka om utan lämpliga kandidater väljs ut i samarbete med Ideell Kulturallians i Västernorrland.

– Vi vill göra skillnad för de unga och uppmuntra dem till att fortsätta det fina arbete som inte alltid är så synligt. Det här är vårt sätt att ge dem den uppmärksamhet som de så innerligt förtjänar, säger Carina Karlsson, styrelseledamot i stiftelsen som delade ut året stipendier.

För mer information: 
Carina Karlsson, Sparbanksstiftelsen Norrland
carina@arifiq.se, 070-389 19 09

________________________________________

MOTIVERINGAR

Ahmad Ahmadi (f 1991)
Ahmad Ahmadi från Afghanistan är en person som trots sin svåra situation sprider glädje omkring sig. Ahmad deltar och spelar vid flera offentliga framträdanden med sitt traditionella instrument Damboora. Han har gjort flera offentliga framträdanden till exempel Valborg på Svanö, körfest på Babelsberg och på Kramfors teater men även på sommarfest med Styrnäs hembygdsförening och NBV:s personal- och styrelsens julfest.

Ahmad är en duktig matlagare och har exempelvis lagat den traditionella maträtten Bolani när det varit stora fester med internationell mat. Ahmad visar alltid en vilja att samarbeta i alla sammanhang och alltid med ett glatt leende på läpparna. Det är en stor ära att få ge Ahmad Ahmadi Sparbanksstiftelsen Norrlands stipendium ”Unga Ideella Krafter” – till unga personer som har modet att göra skillnad.

Sara (f 1999)
Sara är en fantastisk förebild för flickor i olika situationer. Hon kom som ensamkommande flykting från Afghanistan till Sverige 2015. Trots en bakgrund där hon flytt hederskultur och hotande släktingar har Sara hela tiden visat på mod, medkänsla och tacksamhet. Sara har på ett fantastiskt sätt acklimatiserat sig i det svenska samhället och pratar idag väldigt bra svenska. Hon gör också stor insats med tolkning så även de med språksvårigheter kan delta i aktiviteter och lära sig svenska. Sara har varit engagerad i amatörteatern på flera sätt, bland annat vid det stora teaterprojektet Vredens dagar i Nyland men även vid ATR-Västernorrlands teaterläger.

Sara har gått från anonym till nationell kändis i och med sitt mod att våga berätta sin historia. Hon sprider kunskap, medkännande och är en förebild för många ensamkommande tjejer och de som utsätts för hederskultur. Det är en stor ära att få ge Sara Sparbanksstiftelsen Norrlands stipendium ”Unga Ideella Krafter” – till unga personer som har modet att göra skillnad.

 ________________________________________

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvuduppgift är att äga aktier i Swedbank och att arbeta för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Vi vill hålla sparbanksrörelsens idéer levande. Idag betyder det bland annat att upplysa om sparandets betydelse för samhällsutvecklingen och att aktivt arbeta för att bevara Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar. Genom att arrangera olika aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan Sparbanksstiftelsen Norrland främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Taggar:

Om oss

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvudändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Som ägare i Swedbank arbetar vi för att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar och för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Genom att arrangera aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan vi främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Prenumerera

Media

Media