Västerbottniska skidtalanger prisade

Fyra unga skidåkare från länet uppmärksammades med varsitt stipendium i samband med Västerbottens Skidförbunds årsmöte på Medlefors, Skellefteå, på söndagen. Bakom stipendiet står Sparbanksstiftelsen Norrland som vill uppmuntra talanger till fortsatt utveckling.

– Skidåkande av alla slag är starkt förknippat med vårt län och en viktig del av vårt kulturarv. Det är underbart att kunna uppmärksamma så många duktiga idrottare. Förhoppningsvis sporrar det dem ytterligare, säger Tommy Lundmark, styrelseledamot inom stiftelsen, som delade ut stipendierna.

Sportsligt uppträdande viktigt
Stipendierna som motsvarar 12 500 kronor vardera delas varje år ut till både alpina skidåkare och längdskidåkare. Stipendierna delas ut till en man och en kvinna inom varje gren. Dessa ska enligt kriterierna vara mellan 17 och 19 år, ha en stark anknytning till Västerbotten och vara något av ambassadörer för idrotten och stipendiets riktlinjer. Det är inte bara de bästa årsresultaten som belönas. Stor vikt läggs också vid sportsligt uppträdande och förmågan att kämpa och satsa på sin idrott.

– För unga idrottare är det otroligt betydelsefullt att få en sådan uppmuntran. Det är förstås extra hedrande för dem att det inte bara bygger på resultat utan även på personliga kvaliteter, att de är bra förebilder, säger Torbjörn Lundkvist, ordförande i Västerbottens Skidförbund.

2017 års stipendiater*: 

  • Klara Abrahamsson, Umeå IFK (längd)
  • Gustav Kvarnbrink, Umeå IFK (längd)
  • Isak Öhman, UHSK Umeå (alpint)
  • Sara Lindström, UHSK Umeå (alpint)

*Se bifogade motiveringar

För mer information: 
Tommy Lundmark, Sparbanksstiftelsen Norrland, 070 534 01 07

Torbjörn Lundkvist, Västerbottens Skidförbund, 070 514 05 40
___________________________________________________

Motiveringar

Gustav Kvarnbrink, IFK Umeå, tilldelas 2017 års idrottsstipendium/längdskidor
Du har länge varit ambitiös och det är få som är så träningsvillig som Du. I din åldersgrupp är konkurrensen hård och trots bra prestationer har det ibland varit andra före dig i spåret. Det är extra roligt att kunna uppmärksamma dig med detta stipendium. Du uppfattas som positiv och glad och har lätt att ha med att göra. Lycka till i din fortsatta skidsatsning.

Isak Öhman, UHSK Umeå, tilldelas 2017 års idrottsstipendium/alpint
Isak är en verklig förebild för andra. Isak lyckas med det han företar sig och han är målmedveten i sina val. Han är mycket träningsvillig, han stöttar och är en positiv kraft för sina kamrater oavsett ålder.
Isak är dessutom en mycket kompetent student med goda betyg och hans ambition visar sig även i skolarbetet med mycket goda resultat. Isak har diabetes typ 1 vilket innebär att god planering och ansvar för sin hälsa är viktiga komponenter, lägg där också till laktos- och glutenintolerans! Detta skulle kunna vara ett hinder, men för Isak faller detta in i hans rutiner och goda sinne för ordning, för Isak finns inga hinder utan bara möjligheter att göra det bästa utifrån rådande situation. Isak är en självklar stipendiat till Sparbanksstiftelsens stipendium!

Klara Abrahamsson, IFK Umeå, tilldelas 2017 års idrottsstipendium/längdskidor
Klara du jobbar hårt för att bli en bra skidåkare. Ambitionsnivån är hög. Du fortsätter att söka nya utmaningar för att fortsätta utvecklas i din idrott. Du är glad och positiv och vet att många yngre ser upp till dig. Lycka till med din fortsatta satsning att bli en bra skidåkare.

Sara Lindström, UHSK Umeå, tilldelas 2017 års idrottsstipendium/alpint
Sara Lindström har genom sitt brinnande skidintresse utvecklat sin skidåkning från år till år och inte minst under den gånga säsongen visat att hon inte bara närmat sig den absoluta Sverigetoppen utan nu på allvar hör hemma där i sin favoritgren slalom där hon nu är rankad bland topp 6 i sin ålder. Sara har följt upp bra resultat från USM-åldern och redan som yngre junior hunnit med ett antal pallplaceringar i FIS-tävlingar både i Sverige och utomlands.
Saras gnista när det kommer till skidåkningen och viljan att utvecklas går inte att ta miste på. Inte minst den tid och energi hon lägger på träning utanför skidbacken visar på ivern och beslutsamheten att utvecklas.
Sara uppträder alltid sportsligt och värderar både sina och de medtävlandes insatser utifrån prestation. Hon gläds ofta åt andras framgångar och lider lika ofta med de som misslyckas under en tävling eller träning. Hon tar ofta ansvar för gemenskapen i en grupp och förstår gruppens betydelse för både sin egen och andras utveckling och möjlighet till framgång.
Utanför tävlingsarenan är Sara en lysande förebild för klubbens och distriktets yngre åkare. Hon har lätt för att både se och interagera med de yngre åkarna. Hon är gärna med på deras träningar och vet hur betydelsefullt det kan vara med en liten äldre åkare att se upp till när man är ny i sporten. Känslan hon haft att som liten fått träna med och bredvid klubbens stjärnor försöker hon föra vidare till de yngre på ett naturligt och framgångsrikt sätt.

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvuduppgift är att äga aktier i Swedbank och att arbeta för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Vi vill hålla sparbanksrörelsens idéer levande. Idag betyder det bland annat att upplysa om sparandets betydelse för samhällsutvecklingen och att aktivt arbeta för att bevara Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar. Genom att arrangera olika aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan Sparbanksstiftelsen Norrland främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Taggar:

Om oss

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvudändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Som ägare i Swedbank arbetar vi för att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar och för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Genom att arrangera aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan vi främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Prenumerera

Media

Media