Fortsatta investeringar i hållbar fiskodling i Ånge

Report this content

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse fortsätter att investera i regionala tillväxtsatsningar. Foodtech-företaget Big Akwa har utvecklat ett helt nytt sätt att odla fisk på ett ekonomiskt och hållbart sätt – nu tar de in ytterligare kapital till vad som ska bli den första odlingsanläggningen.
– Att investera i framtidens fiskodlingsteknik ligger helt rätt i tiden och har stora möjligheter att ge lokala jobb i Ånge. Det är en satsning som vi gärna vill bidra till, säger Frida Anundsson, vd på Sparbanksstiftelen Norrlands Riskkapitalstiftelse.

– Vi är tacksamma för våra investerare och långivare och det stora förtroende de visar för vårt företag. De här investeringarna kommer att vara avgörande för att vi ska nå våra mål i arbetet med miljötillstånden. Vi är övertygande om att nästa generation av hållbara fiskodlingar som denna kan bli vägvisande för hela processindustrin, säger Elena Petukhovskaya, VD och grundare. Big Akwa har lyckats samla in 4,75 MSEK i en andra investeringsrunda genom en kombination av aktieförsäljning och lån. Aktieförsäljningen på 1,75 MSEK gjordes till de redan befintliga investerarna Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse och Almi Invest som ingår i bolagets andra investeringsrunda. Lånen på 3 MSEK säkrades genom Almi Företagspartner och Norrlandsfonden.

Att Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse för andra gången investerar för att säkra fortsatt tillväxt visar att man har stor tilltro till Big Akwa. En ökad klimatmedvetenhet och att det generellt investeras i seafood-branschen är också faktorer som bidrar.
– Det känns både inspirerande och rätt att satsa på den här typen av grön teknik som bidrar till ett mer hållbart sätt att producera livsmedel. Vi tror starkt på Big Akwas innovativa affärsidé som bygger på livsmedelsförsörjning utan utsläpp och utan energiåtgång för uppvärmning, säger Frida.

Härnösandsbaserade Big Akwa grundades av Hugo Wikström och Elena Petukhovskaya. Deras planer på en första odlingsanläggning i Ånge kommun väntas ge en årlig produktion av 6 000 ton hållbart odlad regnbågslax. Verksamheten kommer generera mellan 35–50 arbetstillfällen.
– Att skapa tillväxt i Västernorrland rimmar bra med våra värderingar och att vi fortsätter investera i företaget visar också att vi står bakom grundarnas vision om att bidra till fler jobb och ökad livskraft i Ånge, säger Frida.

För ytterligare information:

Frida Anundsson
VD Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse
frida.anundsson@sparbanksstiftelsennorrland.se
073–030 70 11

Elena Petukhovskaya
VD Big Akwa
elena@bigakwa.com
076–843 22 04

__________________________________________

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse verkar för att främja regional utveckling i Västerbottens och Västernorrlands län. Genom att investera i aktieposter hjälper vi nystartade företag i vår region. Den främsta målsättningen med våra investeringar är inte att maximera avkastningen i form av pengar utan att vara en kraft som verkar för långsiktig regional utveckling. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media